این کانال مربوط به دوست عزیزم جناب افشاری هستند. امیدوارم خوشتون بیاد

https://t.me/agah_shavid

آگاه شوید