آیا آتئیست ها باهوش ترند؟؟!
چندی پیش آقای زاکرمن با بررسی چندین مطالعه مختلف ادعا کرد که آتئیست ها در هوش تحلیلی،  باهوش تر هستند!! این ادعا هم در خبرگزاری های مختلف پخش شد و موجب خوشحالی بیش از اندازه آتئییست ها شد!! .....
    آیا آتئیست ها باهوش ترند؟
مقدمه
طبق نظریه هوش های چندگانه گاردنر ما چندین نوع هوش مختلف داریم : 1- هوش اخلاقی 2- هوش تحلیلی 3- هوش زبانی 4- هوش ورزشی -5 هوش موسیقی 6- هوش اجتماعی 7- هوش درون فردی 8- هوش طبیعت گرا 9- هوش تصویری... خود گاردنر هم بیان میکند که مهمترین این هوش ها ، هوش اخلاقی است ( هوش اخلاقی مهمتر از هوش تحلیلی است ) در این قسمت به بررسی هوش تحلیلی بین آتئیست ها و خداباوران میپردازیم و در قسمت بعدی این مقاله به بررسی موارد باقی مانده  کوشش میکنیم
http://infed.org/mobi/howard-gardner-multiple-intelligences-and-education/

انتقادات دکتر ویلیام به این تحقیقات
1- اولین نقدی که دکتر ویلیام به این تحقیقات وارد میکند است که زاکرمن بی دین ها را در زیر مجموعه آتئیسم حساب کرده است!! در حالیکه بی دین ها جز مجموعه دئیسم هستند و زیر مجموعه خداباوری محسوب میشوند
2- زاکرمن به اشتباه  کشور های مدرن اروپایی را با کشورهای افریقایی  دور از پیشرفت مقایسه میکند  که این وضعیت  دخالت دادن عواملی دیگر مانند فقر و فرهنگ و امکانات رفاهی  و ...  در تحقیق میشود
3- آتئیسم شکل مشخصی دارد در حالیکه ادیان بسیار متفاوت هستند و نمیتوان نتیجه را به کل تعمیم داد 
4- یکی دیگر از اشکالات این تحقیق متفاوت بودن معیار های سنجش آی کیو در کشور های مختلف  است
5- آموزش و پروش و امکان دسترسی به دانشگاه در کشور های مختلف ، یکسان نیست.(بطور مثال مقایسه آفریقا و اروپا)
6-  داده های این تحقیق با هم میکس و ترکیب شده بودند در حالیکه در یک تحقیق معتبر نباید چنین حالتی رخ دهد
7-  در قرن اخیر الحاد نفوذ بسیار بیشتری در جوامع داشته است ( نظیر شوری و  حکومت مائو در چین ) اما میتوانیم به اندازه بی شماری از دانشمندان برجسته خداباور نام ببریم در حالیکه دانشمند بیخدایی به چشم نمیخورد
http://www.strangenotions.com/atheists-higher-iqs/

انتقاد دکتر اولسون به این ادعا
اگر به داده های این آزمایش نگاهی بیندازید متوجه میشوید که کشور های با ضریب هوشی پایین اغلب جز کشورهای فقیر هستند یعنی بین ثروت یک کشور و هوش آن کشور رابطه بسیار دقیقتری نسبت به ادعای زاکرمن مبنی بر رابطه ادیان و هوش وجود دارد
http://www.randalolson.com/2014/08/24/the-myth-of-the-smarter-atheist/

انتقاد واکس دی
1- با تحلیل این تحقیقات متوجه میشویم که معیارهای فرا تحقیقاتی در آن دخیل بوده است ( گزینش اختیاری زاکرمن )
2- جمعیت آتئیست ها از سفید پوست ها هستند  ( بعضی از گمانه ها وجود دارد آی کیو نژاد های مختلف فرق میکند )
3- خداباوران بیش از 95 درصد جمعیت جهان را تشکیل میدهند  با توجه به این نکته تعداد افراد باهوش خداباور "بسیار" بیشتر از تعداد آتئیست های باهوش است
http://voxday.blogspot.com/2013/08/mailvox-superior-atheist-intelligence.html
 
انتقاد وینستون در واشنگتن پست
در این تحقیقات به وضوح از یک سری meta study به معنای معیارهای گزینشی فرا تحقیقاتی استفاده شده است اما اگر فرض را هم بر درستی  این تحقیقات بگذاریم نتیجه ای که خود زاکرمن  میگیرد خیلی مهم است ، او میگوید :  " این تحقیق به هیچ وجه خبر بدی برای مومنان نیست در بسیاری از توابع و معیارهای روانشناسی و اجتماعی و فرهنگی  نشان میدهد که دینداران به طور قابل توجه ای بهتر از آتئیست ها هستند ، عزت نفس و قدرت کنترل بر خود و همبستگی اجتماعی  در بین دینداران به طور مشخصی بالاتر است. پیام من به دینداران این است که ، مذهبی بمانید چون به نفع شماست"
https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/are-atheists-smarter-than-believers-not-exactly/2013/08/16/34393a2c-069b-11e3-bfc5-406b928603b2_story.html?utm_term=.28b5ff331f78

آتئیسم منفی
این تحقیقات بر مبنای پیش فرض آتئیسم مثبت ( باور به عدم خدا )  بوده است  اما اگر آتئیسم منفی ( عدم باور به خدا ) را ملاک بگیریم در این صورت معلولان ذهنی هم آتئیست حساب میشوند و در مقایسه با آی کیو خداباوران دچار کاهش رتبه میشوند!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Negative_and_positive_atheism

موارد نقض
1- کشور اول علمی جهان  یک کشور مذهبی است  ( آمریکا با 95 درصد خداباور )
http://www.thebestschools.org/features/100-best-universities-in-world-today/
2- بیشتر دانشمندان جهان خداباور هستند
http://news.rice.edu/2015/12/03/first-worldwide-survey-of-religion-and-science-no-not-all-scientists-are-atheists/
3
-  در طول صد سال اخیر 90 درصد برندگان نوبل خداباور بوده اند
https://books.google.com.br/books?id=3jrbmL-DgZQC&pg=PA57&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
4- سطح تحصیلات خداباوران بیشتر از آتئیست ها است  ( به نسبت 40 به 30 )
http://www.pewforum.org/2015/05/12/chapter-3-demographic-profiles-of-religious-groups/

شواهد مستقیم
1- بیش از 56 درصد از آتئیست ها آی کیو زیر 100 دارند . ( row:god و  column:wordsum )
http://sda.berkeley.edu/cgi-bin/hsda?harcsda+gss08
2- اثر فلین که تاثیر زیادی بر هوش افراد دارد ، در کشورهای آتئیستی متوقف شده است
http://www.prospectmagazine.co.uk/science-and-technology/intelligence-quotient-james-flynn
3- هوش فنوتیپ در سوئد و نروژ و دانمارک ، در حال کاهش است
http://www.academia.edu/1203173/The_Rise_and_Fall_of_the_World_1

شواهد دیگر
1- بر اساس تحقیقات دانشگاه نیویورک با از کار انداختن بخشی از مغز خداباوری داوطلبین هم کاهش یافت !! یعنی زمانی که قوه عقلانیت و هوش و استدلال  و تحلیل افراد از بین ببریم،  خداباوری آنها هم از بین میرود!! در نتیجه خداباوری رابطه مستقیم  با عقل و هوش دارد که متاسفانه باید اعلام کنیم که آتئیست ها کمتر از عقل  و مغز خود استفاده میکنند!!
http://americanvision.org/12630/atheists-embarrassed-study-proves-atheism-uses-less-brain-function/
2- افراد مذهبی از کورتکس مغزی ضخیم تری برخودار هستند
http://cercor.oxfordjournals.org/content/17/9/2163
3- دینداران  بافت مغزی قویتری در لوب فرونتال در اختیار دارند
https://www.scientificamerican.com/article/askthebrains/
4- دکتر نیوبرگ یکی از بنیانگزاران علم نروتئولوژی میگوید که عبادت تاثیر مثبت زیادی بر مغز دارد
w3.newsmax.com/newsletters/mhr/issues/prayer1011/mhr_prayer1011_17.pdf