کدام کشورها شادترین مردم جهان هستند؟ کشورهای مذهبی یا غیرمذهبی؟یکی از ادعاهای معروف خداناباوران ایرانی این است که کشورهای اسکاندیناوی(مانند سوئیس و سوئد و... ) شادترین مردم جهان هستند. اما آیا واقعا شادترین مردم جهان در سوئیس یا یکی از کشورهای اسکاندیناوی هستند؟.....
  آیا آتئیست ها شادتر هستند
گالوپ(Gallup) معتبرترین موسسه‌ی نظرسنجی جهان در آخرین مقاله‌ی خود به تحلیل این موضوع پرداخته و نشان میدهد که تعیین شادترین مردم دنیا بستگی به تعریف انسان‌ها از شادی دارد و شادترین مردم دنیا نه در سوئیس, بلکه در کشورهای آمریکای لاتین( که جزو مذهبی ترین کشورهای دنیا هستند) زندگی میکنند.قسمتی از مقاله‌ی گالوپ را به همراه ترجمه می‌آوریم:

The Swiss are the happiest people on the planet. That was the conclusion of the most recent UN World Happiness Report. Just weeks ago, however, Gallup released a report suggesting something very different — that the happiest people in the world are Latin Americans. Which one is right? The answer is "both" — it just depends on how you define happiness. If you think happiness is how people see their lives — then the Swiss are the happiest people in the world. If you think happiness is defined by how people live their lives through experiences such as smiling and laughing, enjoyment and feeling treated with respect each day — then the happiest people in the world are Latin Americans.
ترجمه: طبق تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد در مورد شادی در جهان که چند هفته پیش منتشر شد, سوئیس شادترین مردم دنیا در زمین هستند. اما گزارش منتشر شده توسط گالوپ نشان دهنده‌ی چیزی بسیار متفاوت است, و آن اینکه شاد‌ترین مردم دنیا در کشورهای آمریکای لاتین هستند(نه سوئیس). کدام یک درست است؟
پاسخ این است: هر دو. بستگی دارد که خوشبختی و شادی را چگونه تعریف کنید. اگر شما فکر میکنید شادی این است که مردم زندگی خود را چگونه میبینند, در این صورت سوئیس شادترین مردم جهان هستند. اما اگر تعریف شما از شادی این است که مردم چگونه زندگی خود را با تجربیاتی مانند لبخند و خنده، لذت و رضایت‌مندی و احساس آرامش با احترام روزانه میگذرانند, در این صورت شادترین مردم جهان در آمریکای لاتین هستند.( طبق این تحقیق پاراگوئه رتبه‌ی اول شادترین مردم دنیا در زمین را داراست)
http://www.gallup.com/opinion/gallup/189989/happiest-people-world.aspx
http://www.gallup.com/opinion/gallup/182843/happiest-people-world-swiss-latin-americans.aspx

 پ.ن: نکته‌ی مهم اینکه کشورهای آمریکای لاتین که شادترین مردم دنیا هستند, جزو مذهبی ترین کشورهای دنیا نیز هستند. به عنوان مثال در پاراگوئه که به عنوان شادترین مردم دنیا معرفی شدند, 96 درصد مردم خداباورند
https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Paraguay#cite_note-latbar-1

همچنین دانشگاه وارویک بریتانیا(University of Warwick) اعلام که افراد مذهبی بسیار شادتر از افراد غیرمذهبی و مادی گرا هستند. عین جملات این مقاله را به همراه ترجمه می آوریم:
Religious people are happier than those without spirituality in their life.... The study also suggests that the reason for this is that religious people are happier because they have more of a sense of purpose in their lives than non-religious people.... Religious people seem to have a greater purpose in life, which is why they are happier....  Research shows that too much materialism in our lives can be terrible for happiness.
ترجمه:افراد مذهبی شادتر از کسانی هستند که در زندگیشان معنویت ندارند. مطالعات همچنین نشان میدهند که دلیل شادتر بودن افراد مذهبی این است که آن ها نسبت به افراد غیر مذهبی, در زندگیشان بیشتر احساس هدف دارند. افراد مذهبی به نظر میرسد که هدف بزرگتری در زندگیشان دارند که دلیل شادتر بودن آنهاست. محققان نشان دادند که مادی گرایی در زندگی میتواند برای شادی وحشتناک باشد.
http://www2.warwick.ac.uk/newsandevents/pressreleases/ne100000008548/