ایده های جهان نوسانی، توسط ملحدانی مانند مرحوم کارل سیگبن و ایزاک آسیموف معروف شده است صرفا برای جلوگیری از مفهوم  آغاز داشتن جهان می باشد،و این گونه خود را از  خالق جهان فراری دهند.اما همانطور که در بالا توضیح داده شده است، در قوانین ترمودینامیک به خصوص قانون دوم ترمودینامیک  این استدلال تخیلی و غیر علمی را رد می کند.حتی یک جهان نوسانی نمی تواند به قوانین ترمودینامیک  غلبه کند.اگر جهان نوسانی باشد هر یک از چرخه های فرضی قابل استفاده نیاز به تزریق انرژی بیشتر دارد چون قانون دوم ترمودینامیک قابلیت کاربرد مجدد انرژی را سلب کرده.این به این معنی است که هر چرخه از چرخه قبلی بزرگتر و طولانی تر است، بنابراین به دنبال عقبگرد در زمان چرخه کوچک تر و کوچک تر خواهد بود.حتی مدل جهان نوسانی نمی تواند اثبات کننده بی نهایت باشد و خود این مدل هم نیازمند آغاز خواهد بود.....
  آیا جهان آغازی دارد
همچنین، بسیاری از شواهد نشان می دهد که مقدار جرم بیش از حد ،مورد نظر است و قدرت جاذبه برای متوقف کردن گسترش جهان کافی نیست و حتی شواهدی وجود دارد که اثبات می کند جهان یک سیستم بسته نیست بلکه یک سیستم "باز" است.
1- با توجه به بهترین تخمین حتی اعطای فرض های قدیمی زمین، جهان هنوز فقط نیمی از حجم لازم برای انقباض دوباره را داراست.
2- این شامل ترکیبی از کل ماده نورانی و ماده غیر نورانی (که در هاله کهکشان)، و همچنین هرمقدار ممکن از نوترینوها به کل مقدار  میباشد.
3- برخی شواهد برای جهان "باز" تاکید می کند که از تعداد نور شیشه رنگی خم لنزهای گرانشی است.
4-  همچنین، تجزیه و تحلیل ابرنواختر نوع" Ia" نشان می دهد که نرخ انبساط جهان است که  حتی برای انقباض شدن دنیا در یک یک سیستم بسته اندازه کافی  نیست.
5- در ضمن، این حجم کم نیز یک مشکل عمده برای "تورم"نسخه شیک در حال حاضر، نظریه انفجار بزرگ، به عنوان این پیش بینی چگالی جرم را درست در آستانه سقوط یک جهان با هندسه تخت بیان می کند
در نهایت، هیچ مکانیزم شناخته شده ای به گزاف گویی درباره بیگ گرانچ اجازه نمی دهد .
همانطور که پروفسور بئاتریس تینسلی از دانشگاه ییل توضیح داد، حتی اگر ریاضیات می گوید که جهان نوسانی است، هیچ مکانیزم فیزیکی شناخته شده ای برای بازگشت فاجعه آمیز از بیگ بنگ وجود ندارد .کاغذ خاموش و جهان واقعی از فیزیک، این مدل شروع ازانفجار بزرگ، گسترش، سقوط، و این پایان همه چیز است.

هر چیزی که یک آغاز دارد دارای علتی می باشد جهان دارای آغاز است. بنابراین جهان علتی دارد. خداوند، برخلاف جهان، آغازی نداشته است، بنابراین نیازی به علت ندارد.
 علاوه بر این، نسبیت عام اینشتین، که با تجربه و آزمایش ثابت شده است، نشان می دهد که زمان با زمان و فضادر ارتباط استپس زمان، خود همراه با ماده و فضا آغاز شده است. از آنجا که بنابه تعریف، خدا خالق کل جهان است، بنابراین خالق زمان نیز می باشد.بنابراین او درابعاد زمانی که خود ایجاد کرده  محدود نیست، بنابراین هیچ آغاز زمانی در خداوند جهان نیست ، او یکی است و ابدی است پس نیازی به علت ندارد.

انکار علت و معلولی توسط کوانتوم
برخی فیزیک دانان ادعا می کنند که مکانیک کوانتومی نقض قانون علت و معلولی را عملی می کند. مکانیک کوانتومی اصل علت و معلولی را رد می کند ومی تواند از هیچ، چیزی بوجود آورد.‼️به عنوان مثال، لاورنس کراوس می نویسد: ... فضا-زمان می تواند از هیچ به عنوان یک نتیجه از یک انتقال کوانتومی ظاهر می شود. ... ذرات می توانند از هیچ جا بدون علت خاص پدید آیند و گویا همینطور به نظر می رسد !!!  با این حال دنیای مکانیک کوانتوم به طور عادی چیزی از  هیچ بوجود نمی آورد این سوءاستعمالی بزرگ از مکانیک کوانتوم است.  مکانیک کوانتوم هیچ وقت چیزی از هیچ چیز تولید نمی کند. دیویس و دیوید آلبرت تاکیید کردند که داستان تخیلی و عجیب غریب کراوس پذیرفته نیست، و اصلا نباید جدی گرفته شود.  نظریه هایی که ادعا می کنند جهان یک نوسان کوانتومی است باید پیش فرض این را داشته باشند که چیزی که برای نوسان-خود خلاء کوانتومی 'بسیاری از potential- ماده- پاد ماده وجود دارد  «هیچ چیز» نمی باشد همچنین، مقدار زیادی از تجربه نظری و عملی در مکانیک کوانتومی QM به عنوان مثال، طیف سنجی رامان یک پدیده QM است، اما از موج و شدت باندهای طیفی، ما می توانیم کار کردن حجم اتم ها و نیروی ثابت از اوراق قرضه باعث باند بشویم
 برای کمک به موقعیت ملحدانه که جهان به وجود آمده بدون علت است آنان باید این پیش فرض را داشته باشند که پیدا کردن ذرات بدون باند رامان ظاهر می شوند بدون اینکه انتقال در حالات کوانتومی ارتعاش، و یا ذرات آلفا که بدون هسته از پیش موجود بوده و غیره اگر QM عنوان acausal بود باعث عنوان برخی از مردم فکر می کنند، پس ما باید فرض کنیم که این پدیده یک علت است. اگر جهان بی علت است باید همه مجلات طیف سنجی ترک کار کنند و هیچ پژوهشی در عرصه فیزیک هسته ای صورت نگیرد▪️

منابع:
Tinsley, B., 1975. From Big Bang to Eternity? Natural History Magazine. October, pp. 102–5. Cited in Craig, W.L., 1984. Apologetics: An Introduction , Chicago: Moody, p. 61.
Davies, P., 1983. God and the New Physics, Simon & Schuster, p. 215
Craig, W.L., 1986. God, Creation and Mr Davies. Brit. J. Phil. Sci. 37:163–175.
Kay, M., 1996. Of Paul Davies and The Mind of God, J. Creation 10(2):188–193.
http://creation.mobi/if-god-created-the-universe-then-who-created-god