جهان‌های موازی به عنوان جعلی‌ترین(غیرعلمی- زرد- بی اعتبار) دیدگاه در علم فیزیک معرفی شد!!!دانشگاه کلمبیای آمریکا در متنی در  20 ژانویه ی 2017 منتشر کرد, به معرفی بیش از 10 مقاله‌ی زرد و جعلی در علم فیزیک پرداخت. جالب اینکه 9 مقاله از این 10 مقاله‌ی جعلی( بی اعتبار) مربوط به جهان‌های موازی( وجود جهان‌های دیگر به غیر از جهان ما) است.....
  آیا جهان های موازی واقعیت دارند
 در متن دانشگاه کلبیا آمده است که یکی از دلایل روی آوردن دانشمندان به انتشار خبرهای غیرعلمی و زرد, ناتوانی آن‌ها در پاسخ به سوالات سخت و حتی غیرممکن مانند "قبل از بیگ بنگ چه بوده است؟" می‌باشد.

 پ.ن: چرا تعدادی از کانال‌های ظاهرا علمی فارسی زبان در حجم بسیار زیادی خبرهایی در مورد جهان‌های موازی منتشر میکنند به گونه‌ای که  به مخاطب القا شود که وجود جهان‌های دیگر یک امر قطعی است؟ در حالی که هیچ شاهد علمی برای آن وجود ندارد و همان‌گونه که دانشگاه کلمبیای آمریکا اعلام کرد جهان‌های موازی نه تنها علمی نیست بلکه یک خبر زرد و جعلی است؟ واقعییت این است که عده ای از دانشمندان در تلاش هستند تا با مطرح کردن ایده‌ی وجود جهان‌های دیگر, قوانین فیزیکی خاص و همچنین تنظیمات دقیقی که بر این جهان حکم فرماست را توجیه کنند. هرچند وجود جهان دیگر نیز هیچ کمکی به آن ها نخواهد کرد, زیرا جهان‌های موازی نه تنها پاسخی به این سوال که چرا به جای هیچ چیزی وجود دارد نیست, بلکه خوده مکانیزمی که منجر به ایجاد جهان‌های متفاوت میشود احتیاج به طراح هوشمند دارد.

لینک مقاله‌ی دانشگاه کلمبیای آمریکا:
http://www.math.columbia.edu/~woit/wordpress/?p=9053

سه مشکل ایده جهان های موازی
1- قابل دسترس نیستند و تحت تسلط متد تجربی نمیباشند
 First, such theories typically involve vast assemblages of other universes which are utterly inaccessible from this one, and whose very existences are thus massively speculative—perhaps incurably so.
2- تیغ اوکام، جهان های موازی را رد میکند، بطور مثال پل دیویس میگوید: فرض کردن تعداد نامحدودی جهان دیگر فقط برای توضیح جهان خودمان بسیار دشوار است و در تنازع با تیغ اوکام است. در اظهار نظری دیگر ادوارد هریسون میگوید: انتخاب خود را بکنید!! یا باید میلیاردها جهان دیگر را تصور کنید که به شکل کور و تصادفی بتوانید جهان ما رو توجیه کنید یا اینکه فقط یک طراح هوشند را تصور کنید
Second, Ockham would have had some things to say here about many-universe theories vs. design—as do physicists Paul Davies:Invoking an infinite number of other universes just to explain the apparent contrivances of the one we see is pretty drastic, and in stark conflict with Occam's razor. (Davies 1995, 121) and Edward Harrison:Take your choice: blind chance that requires multitudes of universes, or design that requires only one. (Harrison 1985, 252)
3- حتی با وجود چنین جهان هایی و پذیرش ارتباط بین انها شاید این جهان ها هم تنظیم شده باشند، البته ما هیچ اطلاعی از این جهان های احتمالی نداریم
Third, it is not even clear that collections of such universes…even granting their existence and relevance—perform their claimed design-eroding task. Much depends upon the type of collection, its structure, etc.—none of which we have the slightest clue about
دانشگاه استنفورد
https://plato.stanford.edu/archives/win2009/entries/teleological-arguments/