اثرات مثبت دینداری و اثرات  نامطلوب بیخدایی به حدی چشمگیر است که  ژورنال ها علمی و روانشناسی را پر کرده است، بر خلاف  ادعای مبلغان بیخدایی که نوید یک زندگی آزادانه و ایده آل را میدهند ، در واقع زندگی تاریک و پوچی انتظار افراد بیخدا رو میکشد، در پست های قبلی به تفصیل بحث شده است در این پست هم گوشه ای تحقیقات علمی را مرور میکنیم.....
    اثرات مثبت دین داری
افسردگی در بین بیخدایان
ژورنال ساینس دایرکت: طبق تحقیقات مشخص شده است که افراد بی دین با شدت و نسبت بیشتری به افسردگی دچار هستند
Older medically ill hospitalized patients with depression are less religiously involved than nondepressed patients or those with less severe depression.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064748112604503
دانشگاه کمبریج: مردمی که هیچ گونه وابستگی مذهبی ندارند خطر افسردگی آنها را تهدید میکند، در واقع افراد دیندار به احتمال کمتری با خطر افسردگی و اختلال روانی رو به رو هستند
people with no religious affiliation are at an elevated risk in comparison with people who are religiously affiliated....People with high levels of general religious involvement, organizational religious involvement, religious salience, and intrinsic religious motivation are at reduced risk for depressive symptoms and depressive disorders
https://www.cambridge.org/core/journals/twin-research-and-human-genetics/article/religion-and-depression-a-review-of-the-literature/40DF8B156A139BAF85929E8DCAB1A76E
ژورنال sagepub: تحقیقات دیگر در سانفرانسیسکو در دو میانگین سنی متفاوت به این نتیجه رسیده اند که دینداری یک عامل ضد افسردگی در جوامع است
The findings are discussed with regard to the mechanisms underlying the salutary effect of religion on depression resulting from personal adversity.
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0164027504270483

خودکشی در بین بیخدایان
تحقیقات دانشگاه دالهاوزی: کسانی که حتی یک بار در سال هم به فعالیت های مذهبی میپردازند کمتر خودکشی میکنند.تحقیقات به این نتیجه رسیده اند که دین یک عامل محافظتی در برابر خودکشی است
Respondents who attended religious services at least once per year had decreased odds of subsequent suicide attempts compared with those who did not attend religious services...These results suggest that religious attendance is possibly an independent protective factor against suicide attempts.
http://www.journalofpsychiatricresearch.com/article/S0022-3956(10)00340-7/abstract
ژورنال اشپرینگر: تحقیقات بارها و بارها نشان داده است که دینداری به طور بالقوه می تواند به عنوان یک عامل محافظتی در برابر خودکشی خدمت کند
Research has repeatedly demonstrated that religiosity can potentially serve as a protective factor against suicidal behavior
http://link.springer.com/article/10.1007/s10943-009-9248-8
 بر اساس متاآلیز انجام شده مشخص شده است که دین یک عامل محافظت کننده در برابر خودکشی است
Religion plays a protective role against suicide in a majority of settings where suicide research is conducted.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4482518

دین و اخلاق
ژورنال wily: بین "دینداری" و اخلاق و نوع دوستی یک رابطه مثبت وجود دارد!! (هر چه فرد دین دارتر باشد ، بیشتر به اخلاقیات پایبند است) 
 We found positive correlations among moral reasoning, identity integration, intrinsic religious orientation, and self-reported altruism
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-5906.2004.00245.x/full
انجمن روانشناسی آمریکا:ادیان یک بستر اخلاقی را فراهم میکنند و موجب ترویج اخلاقیات میشوند، مطالعات تجربی نشان داده اند که ادیان یک ایده و راه حل برای یادگیری و تقویت اخلاقیات هستند
Religious participation appears to provide the basic elements of deliberate “moral practice.” Empirical evidence is reviewed supporting the notion that religion provides the means and opportunity for the acquisition of moral expertise
http://psycnet.apa.org/psycinfo/2008-11431-001

سلامتی و نشاط در بین دینداران
ساینس دایرکت: در بررسی های گسترده درباره سلامتی مشخص شده است که سالم بودن افراد وابستگی زیاد به دینداری آنها داشته است ، جالب توجه است که نوع دینداری افراد به میزان سلامتی آنها مربوط نبوده است ( اصل و اساس دینداری باعث افزایش سلامتی افراد میشود و به نوع  دین بستگی ندارد)
As part of a survey of community health, it was found that the prevalence of symptoms was related to religious allegiance. This relationship did not depend on denomination or creed
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0271712380800794
ژورنال زیست شناسی آمریکا: هدف از این تحقیق آشکار کردن رابطه بین  عبادت کردن در کودکان بعنوان یک استراژی مقابله با خطرات  فردی و اجتماعی بود ، مشخص شد کودکانی که عبادت میکردند علائم مثبت اجتماعی از خود نشان دادند و در رابطه های اجتماعی خود موفق تر هستند و همچنین از حس شوخی طبعی نیز برخوردارند. همچنین بر اساس آنالیز جسمی و رفتاری کودکان مورد  آزمایش، محققان به این نتیجه رسیدند که کودکان عبادت کننده  از سطح بالایی از سلامتی جسمی و روانی برخوردارند
The purpose of this study was to examine (1) the relationship between children's use of prayer as a coping strategy and other protective resources, and (2) whether children who prayed frequently and those who never prayed exhibited different levels of perceived stress and health behaviors. Prayer was found to be positively related to the protective resources of social connectedness and sense of humor. In addition, children who prayed frequently reported significantly higher levels of positive health behaviors than children who never prayed.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15764432
ساینس دایرکت: طی تحقیقات علمی مشخص شده است که باورهای دینی باعث ایجاد عادات مثبتی میشوند که این عادات تاثیر بسیار خوبی بر سلامتی میگذارد. بطوریکه میتوان گفت تاثیرات دینداری بقدری فراگیر است که بر سلامت جامعه هم تاثیر گذار است
It appears that religious beliefs and associated moral habits vitally affect health attitudes and behaviors ...As the public response to health care possibilities and imperatives may depend on the penetration and pervasiveness of religious feelings and disciplines
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0091743576900293