در قسمت قبل نشان دادیم که ادعای آقای زاکرمن مبنی بر رابطه منفی بین دینداری و هوش تحلیلی، کاملا باطل است و این ادعا را بشدت مورد نقد قرار دادیم در این قسمت به سراغ دیگر هوش های چندگانه نظریه گاردنر میرویم و خداباوران و آتئیست ها را در ترازوی قیاس قرار میدهیم.....
  بررسی هوش آتئیست ها
هوش اخلاقی
در حوزه اخلاق که پر واضح است ، دینداران از برتری مطلقی برخوردار هستند یکی از دلایل این برتری این است که بیخدایان از بنیان اخلاقی محکی برخودار نیستند!! در این پست زیبا از هافینگتون پست هم نشان داده شده است که چیزی بنام آتئیست خوب وجود ندارد!!
http://www.huffingtonpost.com/pastor-rick-henderson/why-there-is-no-such-thing-as-a-good-atheist_b_4442287.html
همین امر باعث شده است که وقتی به رقم و ارقام جنایات بشری در قرن اخیر نگاهی بیندازیم میبینیم که در هولناک ترین وقایع قرن نام بیخدایان می درخشد!!  تنها برای نمونه استالین و مائو دو آتئیست معروف روی هم 80 میلیون نفر را کشتند!!
https://carm.org/religion-cause-war
شاید به همین دلیل است که در طول تحقیقات دانشگاه کنتاکی مشخص شد که بیخدایان در بین مردم از ارزش و اعتبار برخودار نیستند بسیار جالب است که در حین تحقیق از خود آتئیست ها ، آنها اعتراف کردند که بیخدایی نماد فساد و اعمال شیطانی است
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24717972
در همین راستا کلینیک مایو با 350 تحقیق مختلف به این نتیجه رسید که دینداری مهمترین عاملی است که  باعث افزایش سلامت فردی و روحی افراد میشود
http://www.mayoclinicproceedings.org/article/S0025-6196%2811%2962799-7/fulltext
و در آخر دانشگاه وارویک اعلام کرد که چون خداباوران هدف مشخصی در زندگی دارند شادتر هستنتد و از بیماری های روانی دور هستند
http://www3.scienceblog.com/community/older/2003/A/20037338.html

هوش درون فردی
این هوش از اهمیت زیادی برخودار است بطوریکه  مارتین سلیگمن طی تحقیقاتی گزارش داد که بین انظباط فردی ( اثر مهم هوش درون فردی) و نمرات بهتر و در دانشگاه و سطح آی کیو بالاتر رابطه مثبت وجود دارد
http://www.sas.upenn.edu/~duckwort/images/PsychologicalScienceDec2005.pdf

بر اساس مطالعات الن پیک رابطه بسیار قوی بین سطح دینداری و هوش هیجانی فرد وجود دارد که این امر باعث اثرات مثبت زیادی بر زندگی فرد دیندار میشود
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0191886906000961
یکی از اثرات هوش درونی قدرت ارده و کنترل بر خورد است ، در مطالعات سال 2012 دانشگاه کویین مشخص شده که دینداری تاثیر زیادی بر اراده فرد و خود کنترلی افراد دارد تا جاییکه محققان اعلام کردند که دین همان باز کنترلی خود است
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797611431987
 کمبود هوش درون فردی باعث افسردگی و خودکشی میشود که طی تحقیقات  مشخص شده است که آتئیست ها از نظر روانی با با پدیده افسردگی مواجه هستند تا جاییکه ساینس دیلی اعلام کرد که دیندار بودن شما را از افسردگی در امان نگه میدارد!
https://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100223132021.htm
همچنین پدیده خودشکی یکی دیگر از عوارض نبود هوش درون فردی در بین آتئیست هاست، دکتر مارتین در نیویورک تایمز گفت:یکی از بزرگترین عوامل خودکشی الحاد است . هر کجا که آتئیسم بیشتر نفوذ میکند، خودکشی نیز بیشتر میشود
http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9507E2DC1131E033A25754C1A96F9C94659ED7CF&legacy=true

هوش اجتماعی
در این حوزه آتئیست ها از پرخاشگری و افراط برخودار هستند . اوتیسم یا درخود ماندگی یک بیماری فردی-اجتماعی است که باعث خود آزاری و مردم آزاری  میشود همچنین تاثیر منفی بر امیگدال ، مخچه و چند بخش دیگر از مغز میشود . در سال 2011 دانشگاه بوستون با بررسی گسترده داوطلبین آتئیست به این نتیجه رسید که بین آتئیسم و اوتیسم رابطه مستقیم وجود دارد!!
http://csjarchive.cogsci.rpi.edu/proceedings/2011/papers/0782/paper0782.pdf
یک سال بعد مجله مشهور  Psychology Today  اعلام کرد: یافته های دانشگاه بوستون بار هم در تحقیقات ما تایید شده است اگر چه نمیتوان با قطعیت گفت که اوتیسم باعث آتئیست شدن میشود اما میتوان بین این دو رابطه قوی  را نشان داد 
[Does Autism Lead to Atheism?], Psychology Today, May 30, 2012 by Matthew Hutson]
بلر اسکات یکی از افرادی که در هیت مدیره سازمان بیخدایان آمریکایی کار میکرد ، ضمن استعفا از این سازمان گفت: من هفته گذشته به این فکر کردم که من در این جنبش چه میخوااهم؟؟ من از درگیری های داخلی خسته شدم . دیگر رفتارهای آزار دهنده درون این سازمان قابل تحمل نیست ، من استعفا میدهم!!
http://news.atheists.org/2012/12/01/an-open-letter-from-blair-scott/
یکی از آتئیست های معروف بنام براندان اونیل در تلگراف اعتراف میکند که :آتئیست بشدت از خود راضی و آزار دهنده هستند!! در این روز ها به سختی میتوان آتئیستی را پیدا کرد که رفتار ایده آل و صحیحی داشته باشد!!
http://blogs.telegraph.co.uk/news/brendanoneill2/100230985/how-atheists-became-the-most-colossally-smug-and-annoying-people-on-the-planet/

هوش ورزشی
طبق یافته های محققان علوم اجتماعی آتئیست ها کمتر به فعالیت ها جسمی و ورزشی میپردازند آنها همچنین دریافتند ایمان مذهبی میتواند باعث افزایش فعالیت های بدنی شما شود
http://thesportjournal.org/article/strength-religious-faith-athletes-and-nonathletes-two-ncaa-division-iii-institutions
همچنین مشخص شده است که تناسب اندام شما تاثیر مثبت بر آی کیو شما دارد در نتیجه میتوان گفت چون خداباوران بیشتر اهل ورزش هستند بنابراین خداباوران در این بخش هم از هوش بیشتری برخودارند
http://psychcentral.com/news/2009/12/03/link-between-physical-fitness-and-iq/9914.html
در قسمت قبلی این مقاله نشان دادیم که 56 درصد آتئیست ها آی کیو زیر صد دارند.با توجه به این نکته و خبر  cbsnews مبنی بر اینکه کسانی که از آی کیو پایینتری برخورداند ، احتمال بیشتری برای چاقی آنها میرود در نتیجه میتوان گفت که آتئیست ها بیشتر با مشکل چاقی دست و پنجه نرم میکنند
http://www.cbsnews.com/news/low-intelligence-causes-obesity-what-research-shows/
همچنین موسسه آمار گالوپ در یک گزارش اعلام کرد که افراد مذهبی از زندگی سالمتری برخودار هستند
http://www.gallup.com/poll/145379/Religious-Americans-Lead-Healthier-Lives.aspx