ایالت های آمریکا در آستانه ی  حذف آموزش فرگشت
در سال های اخیر نه تنها شواهد علمی به سوی اثبات فرگشت پیش نرفته است بلکه روز به روز شواهد علمی بیشتری برعلیه فرگشت یافت میشود و غیر ممکن بودن فرگشت بیشتر آشکار و فشار ها بر روی سیستم آموزشی آمریکا برای حذف فرگشت افزاش یافته است. این فشارها به حدی رسیده است که "بنیاد آموزش فرگشت در ایالات متحده" به وحشت افتاده و در  (15 اکتبر 2016 ) مقاله ای منتشر کرده است که بتواند مانع از حذف فرگشت از نظام آموزشی آمریکا شود.....
  حذف فرگشت
این مقاله که "بنیاد آموزش فرگشت در ایالات متحده"  منتشر کرده, اوج ترس و وحشت فرگشت گرایان را به خوبی نشان میدهد. دو قسمت بسیار مهم از این مقاله که نشان دهنده ی در آستانه ی فروپاشی بودن فرگشت در آمریکاست را عینا به همراه ترجمه بررسی میکنیم.
جمله ی اول از مقاله ای که "بنیاد آموزش فرگشت در ایالات متحده" 31 روز پیش منتشر کرده است (اصل جمله):
Currently there is a tremendous amount of pressure arising from anti-evolutionists in the United States to weaken or omit the teaching of evolution
ترجمه:
" در حال حاضر(2016) فشار فوق العاده عظیمی از طرف مخالفان فرگشت در ایالات متحده شکل گرفته که آموزش فرگشت را ضعیف و یا به طور کامل حذف کنند "
 همان گونه که میبینید خوده "بنیاد آموزش فرگشت در ایالات متحده" دقیقا اعتراف کرده که در حال حاضر(31 روز پیش-15 اکتبر 2016) فشار بسیار عظیمی از طرف مخالفان فرگشت وجود دارد که آموزش فرگشت را در ایالات متحده کاملا حذف کنند که این به وضوح نشان میدهد که در سال های اخیر همه ی شواهد علمی از غیر ممکن بودن فرگشت حکایت دارند به طوری که باعث شده فشار عظیمی برای حذف فرگشت از نظام آموزشی شکل بگیرد.
یکی دیگر اعترافات "بنیاد آموزش فرگشت" که در این مقاله آمده است را عینا به همراه ترجمه بررسی میکنیم:
اصل جمله:
In some states, despite the efforts to create quality science standards, the increasing amount of political pressure from anti-evolutionists has led to the introduction of obtuse language into the standards. This obtuse language allows more leeway for schools to omit evolution from the curriculum or teach alternative creationist theories
ترجمه:
"در بعضی از ایالت ها, با وجود تلاش ها برای ایجاد استانداردهای علمی, افزایش میزان فشارهای سیاسی از طرف مخالفان فرگشت, منجر به معرفی زبانی مبهم( از نظر فرگشت گریان متعصب این زبان مبهم است) به استاندارد ها شده است. این زبان مبهم آزادی بیشتری به مدارس میدهد که بتوانند فرگشت را از برنامه ی تحصیلی حذف کنند و یا دیگر نظریه های خلقت گرا را تدریس کنند"
 همانگونه که میبینید خوده "بنیاد آموزش فرگشت در ایالات متحده" که سرسخت ترین حامی فرگشت است رسما اعتراف میکند که ایالت های آمریکا در حال تلاش هستند که بتوانند این آزادی را بدست آورند که فرگشت را از دوره ی تحصیلی حذف کنند.
پ.ن: بین سال های 1950 تا 1999 فرگشت در اوج قرار داشت و تعداد بسیار زیادی از دانشمندان حامی فرگشت بودند و معتقد بودند با گذشت زمان شواهد علمی بدست می آید و فرگشت با قطعییت اثبات میشود. اما در 15 سال اخیر نه تنها شواهد علمی به سوی اثبات فرگشت نرفت بلکه روز به روز شواهد علمی بر علیه فرگشت افزایش یافته و فرگشت رو به سقوط و نزول شدید قرار گرفته است, جوری که "بنیاد آموزش فرگشت در ایالات متحده" به ترس و وحشت افتاده و همانگونه که مشاهده کردید 15 اکتبر 2016 این مقاله را منتشر کرده و به وضوح اعتراف کرده است که فشار فوق العاده عظیمی شکل گرفته که فرگشت به طور کامل از نظام آموزشی حذف شود. هنگامی که بحث فرگشت پیش می آید اکثر خداناباوران ایرانی به عمد و برای فریب مدارکی از سال های 1950 تا 1999 ارائه میدهند که نشان دهند فرگشت مورد حمایت است. این مدارک متعلق به زمانی است که همگی فکر میکردند فرگشت به زودی اثبات میشود. اما در 15 سال اخیر آن چنان شواهد علمی برعلیه فرگشت بوده اند که عملا فرگشت با سرعت بسیار زیادی در حال سقوط و حتی حذف از نظام آموزشی ایالات متحده است.
لینک مقاله ای که "بنیاد آموزش فرگشت در ایالات متحده" 15 اکتبر 2016 (31 روز پیش) منتشر کرده و نشان از در آستانه ی فروپاشی بودن فرگشت دارد:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213020916302439

با انتشار این خبر که ایالات های آمریکا در آستانه ی حذف  آموزش فرگشت هستند, عده ای از فرگشت گرایان ایرانی( که متاسفانه نه سواد دارند و نه حتی اصل متن انگلیسی که بنیاد آموزش فرگشت منتشر کرده را خواننده اند) از ناچاری و برای فرار از نپذیرفتن حقیقت اعلام کردند که این فشارها برای حذف فرگشت از طرف مذهبیون و عوام و کلیسا است!!!
جالب اینکه در خوده متنی که بنیاد آموزش فرگشت منتشر کرده است دقیقا به دانشمندان موسسه ی دیسکاوری اشاره کرده است و خوده متن به وضوح اعلام کرده که این فشار ها برای حذف فرگشت از طرف دانشمندان زیست شناس است( که در سال های اخیر با شواهد علمی نشان داده اند فرگشت داروینی از لحاظ ژنتیکی امکان پذیر نیست).
نکته ی جالب تر اینکه در خوده متن دقیقا نوشته شده:
 Currently there is a tremendous amount of pressure arising
همانگونه که میبینید خوده بنیاد آموزش فرگشت دقیقا اعتراف کرده که این فشار ها برای حذف فرگشت "به تازگی"( Currently ) شکل گرفته و ربطی به فشار های گذشته که از طرف بقیه بوده ندارد. در واقع در سال های اخیر شواهد علمی به شدت فرگشت را تضعیف کرده است و فشارهای زیادی برای حذف فرگشت شکل گرفته است.
خداناباوران ایرانی بهتر است حداقل اصل متن را بخوانند تا متوجه شوند که این فشارها برای حذف فرگشت از طرف دانشمندان و بخاطر شواهد علمی است که نشان از غیر ممکن بودن فرگشت دارند.