پژوهشگران دریافتند! اعتقادبه خدا و مذهب شما را از افسردگی در امان نگه می دارد، دانشمندان 136 فرد بالغ که مبتلا  به افسردگی شدید بودند را تحت آزمایش قرار دادند بعد از هشت هفته  تنها نیمی از بیمارانی که با دارو درمان می شدند علائم افسردگی در آنها کم شد و کمی بهبود یافتند ولی برای  نیمی دیگر اصلا هیچ پیشرفت و بهبودی  حاصل نشد.....
   خداباوری و سلامت روان
مطالعات نشان داد افرادی که. ایمان و باور قوی نسبت به "خدا" داشتند بیشتر احتمال بهبود داشتند به طوری که 75 درصد نسبت به کسانی که با دارو درمان می شدند شانس بیشتری برای بهتر شدن داشتند.
 https://www.sciencedaily.com/releases/2010/02/100223132021.htm
همچنین در تحقیق دیگر آمده است: ایمان به خدا تاثیر مثبتی بر درمان افرادی با مشکلات روانی می گذارد؛ ایمان به خدا تنها سبب بهبود بیمارانی با مشکلات روانی  می شود بلکه سبب کاهش افسردگی و خود آزاری نیز می شود. دکتر رزمارین پزشک و سرپرست دپارتمان روان پرشکی در دانشکده هاروارد از این مطالعه نتیجه می گیرد: ".. باور به خدا با نتایج درمانی بهبود یافته در مرافیت روانی مرتبط است با توجه به شیوع اعتقاد مذهبی در ایالات متحده - بیش از 90٪ از جمعیت - این یافته ها در برجسته کردن یک زندگی معنوی و روحانی برای نتایج درمانی و بالینی مهم هستند.
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/04/130425091606.htm