آیا فیزیک  میتواند همه‌ی واقعییت‌ های جهان موجود  را برای ما آشکار کند؟سایت علمی New Scientist در  30 نوامبر 2016 اعلام کرد شکی نیست که فیزیک مهم است, اما چیزهای مهم زیادی درباره‌ی واقعییت (جهان) میتوانند وجود داشته باشند که فیزیک نیستند و از فیزیک و علم فراتر هستند.
قسمتی از این متن که سایت علمی New Scientist  منتشر کرده است را به همراه ترجمه می آوریم:.....
  رابطه ساینس و رئالیسم
Ultimately, physics only describes the part of reality that is susceptible to mathematics. Efforts such as the push to a quantum theory of gravity may bring us to a more complete understanding, but it is likely our vista will remain blurred. No doubt physics is important, but it could be there is much that is important about reality that is not physics.
در نهایت, فیزیک تنها میتواند بخش‌هایی از واقعییت را توصیف کند که مستعد پذیرش ریاضیات باشد. تلاش‌هایی مانند کوشیدن برای یک نظریه‌ی کوانتومی از گرانش برای ما فهم و درک کامل تری می‌آورد, اما احتمال دارد که چشم انداز ما همچنان تیره و تاریک بماند. شکی نیست که فیزیک مهم است, اما چیزهای مهم زیادی درباره‌ی واقعییت(جهان) میتوانند وجود داشته باشند که فیزیک نیستند( از فیزیک فراتر هستند).
منبع:
https://www.newscientist.com/article/2114398-physics-may-be-a-small-but-crucial-fraction-of-our-reality/