هنگامی که مسئله رضایت از زندگی مطرح میشود ، به نظر میرسد که افراد دیندار بیشتر از زندگی خود راضی تر هستند
When it comes to life satisfaction, those who are actively religious appear to have an edge over those who are not.
مرکز آمار گالوپ
http://www.gallup.com/poll/10333/faith-factor-religious-life-happier-one.aspx
  روانشناسی دین
شواهد جدید پزشکان را مجبور به قبول کردن قدرت شفای معنوی کرد
new evidence is forcing doctors to accept the power of spiritual healing
http://www.dailymail.co.uk/health/article-408280/Could-spiritual-healing-actually-work.html
دعا کردن در سلامت بهداشتی انسان نقش بسزایی دارد، حدود 90 درصد بیماران برای رهایی از درد بیماری خود به نماز و دعا پناه میبرند. بر اساس تحقیقات دکتر کریستینا ، مدیر موسسه جرج واشنگتن ، دعا و نماز  دومین روش رایج ( بعد از دارو )  برای تسکین درد و رایجترین روش غیردارویی برای درمان دردهاست
Prayer is important in a healthcare context simply because it is used so widely. According to Dr. Wayne Jonas, "Surveys indicate that nearly 90% of patients with serious illness will engage in prayer for the alleviation of their suffering or disease Research conducted by Dr. Christina Puchalski, Director of the George Washington Institute for Spirituality and Health, prayer is the second most common method of pain management (after oral pain medication), and the most common non-drug method of pain management.
دانشگاه مینه سوتا
https://www.takingcharge.csh.umn.edu/prayer
بر اساس تحقیقات استاد اپیدمیولوژی دانشگاه هاروارد مشخص شده است که زنانی که بیش از یک بار در هفته در مراسمات مذهبی شرکت میکنند به احتمال سی درصد کمتر از زنان مشابه در شانزده سال پیش رو با خطر مرگ رو به رو هستند. همچنین زنانی که برای پنج بار فعالیت های دینی گروهی دارند به احتمال کمتر با خطر خودکشی رو به رو هستند
recently led a study that found that women who attended religious services more than once per week were more than 30% less likely to die during a 16-year-follow-up than women who never attended. He also co-authored a second study that found that women attending church services at least weekly were at five-fold lower risk for suicide
دانشگاه هاروارد
https://www.hsph.harvard.edu/news/hsph-in-the-news/religious-service-attendance-and-health-to-be-discussed-in-reddit-ama/
مطالعات نشان داده اند که نماز خواندن و تقلید از حرکات نماز میتواند اثرات مفیدی در درمان ناتوانی جنسی مردان داشته باشند
This preliminary study suggests that the alternative approach of salat and mimicking salat movements and postures, may have beneficial effects for Erectile Dysfunction patients
پاپ مد
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3818777/

مردم مذهبی همسایگان بهتری برای شما هستند. دینداران به نسبت بیشتری به فقرا و سالمندان کمک میکنند.(به نسبت 40 به 15)
Religious People Are 'Better Neighbors' Forty percent of worship-attending Americans volunteer regularly to help the poor and elderly, compared with 15% of Americans who never attend services
دانشگاه هاروارد
https://www.hks.harvard.edu/news-events/news/news-archive/religious-are-better-neighbors
دینداران آمریکایی  1500 دلار در سال به فقرا کمک میکنند در حالیکه افراد بی دین فقط 200 دلار کمک میکنند
The typical no-faith American donated just $200 in 2006, which is more than seven times less than the amount contributed by the prototypical active-faith adult ($1500)
بارنا گروپ
https://rails.barna.org/barna-update/faith-spirituality/102-atheists-and-agnostics-take-aim-at-christians#.WUQWuc-0mM8
مردم مذهبی سخاوتمندتر هستند و بیشتر نیکوکاری میکنند
Religious people are more generous than non-believers when it comes to giving to charity, research claims
تلگراف
http://www.telegraph.co.uk/news/religion/10885180/Religion-makes-people-more-generous.html
مردم مذهبی  بخشنده تر و قابل اعتمادتر هستند
Religious people 'more likely to be viewed as generous and trustworthy
ایندیپندنت
http://www.independent.co.uk/news/science/religious-attendance-study-effect-trust-generosity-hard-working-upstanding-perception-a7205891.html

با توجه به تحقیقات مستند شده ، بینش ماتریالیسیتی، عواقب بسیار بدی را چه بصورت مستقیم و چه بصورت غیر مستقیم برای رفاه افراد در پی دارد
In addition to its already well-documented negative direct effects on a person's well-being, materialism also wields an indirect negative effect by making bad events even worse, according to a paper co-written by a University of Illinois expert in consumption values
دانشگاه ایلینوی
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131125125534.htm
تحقیقات جدید به اثر منفی بینش ماتریالیسمی بر مسئله کار کردن جوانان اشاره دارد.( ماتریالیسم باعث کاهش تلاش و سخت کوشی در مردم میشود)
New research shows a growing gap between materialism and the desire to work hard in young people today
دانشگاه ایالتی سن دیگو
https://www.sciencedaily.com/releases/2013/05/130501131837.htm
نماز و دعا باعث خودکنترلی و جلوگیری از خشم و سخاوتمندی و اعتماد بنفس میشود
https://www.psychologytoday.com/blog/more-mortal/201406/5-scientifically-supported-benefits-prayer
تئوری مدیریت وحشت پیشنهاد میکند که اگر آتئیست ها به زندگی بعد از مرگ ایمان بیاورند نگرانی های آنان از مرگ کمتر میشود
 These findings support TMT's claim that literal immortality is of paramount importance in ameliorating death concerns.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.2044-8309.2011.02058.x/full
مردم مذهبی بطور معمول 4 سال بیشتر از بیخدایان عمر میکنند
Religious people live four years longer than atheists, study finds
ایندیپندنت
https://www.independent.co.uk/news/health/religion-live-longer-muslim-jewish-christian-hindu-buddhist-life-expectancy-age-a8396866.htmll
دانشگاه اوهایو
https://news.osu.edu/one-thing-youll-find-in-the-obits-of-many-long-living-people/

از آنجا که دین کمک به دیگران را تشویق میکند و بر توجه کردن به دیگران اهمیت میدهد باعث  تقویت احساسات مثبت در ما میشود  و کمتر به مشکلات  شخصی توجه میکنیم. . دین همچنین فضیلت های انسانی مانند صداقت، بخشش، سپاسگزار، صبر و اعتماد به نفس را ارتقا می دهد که به حفظ و تقویت روابط اجتماعی کمک می کند. تمرین این فضایل انسانی می تواند به طور مستقیم احساسات مثبت را افزایش دهد و احساسات منفی را از بین ببرد
Because religion encourages the helping of others and emphasizes a focus outside of the self, engagement in other-helping activities may increase positive emotions and serve to distract from one's own problems. Religion also promotes human virtues such as honesty, forgiveness, gratefulness, patience, and dependability, which help to maintain and enhance social relationships. The practice of these human virtues may also directly increase positive emotions and neutralize negative ones.
ژورنال زیست شناسی آمریکا
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3671693/
بر اساس تجزیه و تحلیل سه دهه از یافته های علوم اجتماعی مشخص شده است که در شرایط مناسب روانشناختی ، اعتقاد به خدا باعث میشود که مردم مفیدتر، صادقتر و سخاوتمندتر باشند
Belief in God encourages people to be helpful, honest and generous, but only under certain psychological conditions, according to researchers who analyzed the past three decades of social science research.
دانشگاه بریتیش کلمیا
https://www.sciencedaily.com/releases/2008/10/081002172013.htm
دانشمندان می گویند که مردم مذهبی "مفیدتر، صادقانه و سخاوتمندانه هستند"
Religious people are 'more helpful, honest and generous' say scientists
دیلی میل
 http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1066784/Religious-people-helpful-honest-generous-say-scientists.htmlhttp://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1066784/Religious-people-helpful-honest-generous-say-scientists.html
کیفیت زندگی نمونه همراه معنویت گرایی به اندازه کافی خوب است. یافته های ما نشان می دهد که معنویت با سلامت مردم ارتباط دارد
Implications. The sample's quality of life in the domain of spirituality is reasonably good. Our findings suggest that spirituality is associated with the subjective perception of people's health status
ساینس دایرکت
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002074890400224X