با دعا و مدتیشن نیز می توانید دوپامین مغزتان را افزایش دهید!!دوپامین هرمونی است که از آن به عنوان پاداش دهنده و لذت دهنده یاد می کنند کمبود این ماده در مغز سبب بیماری پارکینسون می شود که بیماران مبتلا به آن قادر نیستند حرکات اعضا بدن خود را کنترل کنند و در انجام اعمال خود نیز با کندی روبرو هستند.....
   عبادت و سلامتی
در این باره یکی از دانشمندان می گوید : در حال حاضر  برنامه درمانی تنها به تجویز قرص محدود نمی شود.علاوه بر این در یک مورد دیگر,  گروهی که مبتلا به میگرن بودند روزانه بیست دقیقه تصدیق های معنوی می کردند مانند اینکه  خدا خوب است خدا عشق است و...اما گروه دیگری از شعار های غیر معنوی استفاده کرده بودند مانند اینکه علف سبز است یا شن نرم است و...گروه اول که از عبارات معنوی استفاده کرده بودند سر درد کمتری داشتند و نسبت به درد مقاومت بیشتری از خود نشان دادند نسبت به گروه دومی که از عبارات خنثی استفاده کرده بودند. این آزمایش ها همچنین الهام بخش به دانشمندان هستند تا ارتباط مستقیمی بین مذهب و علم فراهم کنند و ما به زودی خواهیم فهمید مذهب چطور به ما کمک می کند و به روی مغز ما موثر است چیزی که علم به ما می گوید این است که  مردمی که دعا و مدتیشن انجام می دهند از نظر آماری سالم تر و با عمری طولانی تر نسبت به کسانی که مراقبه نمی کنند هستنددعا به طور گسترده ایی جایگزین درمان در آمریکای امروز شده است ، بنا به مطالعه دانشگاه روچستر بیشتر از 85 درصد از مردم برای مقابله با بیماری , دعا و نیایش می کند

منابع
http://www.huffingtonpost.com/richard-schiffman/why-people-who-pray-are-heathier_b_1197313.html
http://www.digitaljournal.com/article/102107

در همین رابطه
آلن سانداژ دستیار سرشناس و‌جانشین ادوین هابل و کاشف انبساط جهان پس از یک دوره خداناباوری می گوید:
he became a born-again Christian, reasoning that "I could not live a life full of cynicism. I chose to believe, and a peace of mind came over me."
وقتی خدا باور شدم آرامش به ذهنم بازگشت.
http://www.telegraph.co.uk/news/obituaries/science-obituaries/8150004/Allan-Sandage.html