اگر خداناباوران سراسر جهان بتوانند به چالش زیر پاسخ دهند، 3 میلیون دلار دریافت خواهند کرد:
یک گروه سرمایه‌گذاری خصوصی و بی‌طرف با نام(Natural Code LLC) یک چالش در زمینه ی منشا اطلاعات موجود در DNA پیش‌روی جامعه ی علمی گذاشته است و آن این که
"مثالی از تشکیل خود به خود و طبیعی یک سیستم کدگذاری/کدگشایی ارائه دهید که بدون یک طراح به وجود آمده باشد"
تذکر: منظور از اطلاعات موجود در DNA، ارتباط دیجیتالی بین یک کدگذار و یک کدگشا با استفاده از نمادهای پذیرفته شده است......
چالشی باری آتئیست ها

تا این لحظه  هیچکس نتوانسته به این چالش پاسخ دهد و مثالی از تشکیل طبیعی و خود به خودی یک سیستم کدگذاری/کدگشایی ارائه دهد که بدون یک طراح به وجود آمده باشد
در صورت پاسخ به این چالش، این گروه مبلغ 100 هزار دلار برای کشف اولیه و 3 میلیون دلار در صورت ثبت آن جایزه پرداخت خواهد کرد. دقت کنید که جواب باید نشان دهنده ی یک مکانیزم برای تولید سیستم های کدگذاری باشد.
در صورت تمایل به پاسخ دادن به این چالش و دریافت 9 میلیارد تومن به لینک زیر بروید:
http://cosmicfingerprints.com/solve/