معمولا آتئیست های در شبکه های مجازی خودشان را انسان های صلح دوست و مهربان معرفی میکنند اما در واقعیت آتئیست ها در طول تاریخ بزرگترین جنایت های بشری را به خود اختصاص دادند!! برای مثال فقط دو بیخدا بنام های استالین و مائو بیش از 100 میلیون انسان های بیگناه را به خاک سپردند!!.....
  کمونیسم و آتئیسم
میتوانید در این لینک همراه با آمار و ارقام  ، صد جنایتکار خونخوار بیخدا را ببنید و بیشتر از قبل با خوی وحشی گری بیخدایان آشنا شویم
http://www.thomism.org/atheism/atheist_murderers.html
اما وقتی این مسئله در حضور آتئیست ها مطرح میشود آنها چه عکس العملی نشان میدهند؟ آیا اینقدر حق گرا هستند که جنایات برادران کمونیست شان را بپذیرند؟ جواب این سوال منفی است!! آنها میگویند کمونیسم یک دین است!! کونیست ها یک ایدئولوژی دارند در حالیکه ما اینگونه نیستیم!! در این مقاله به بررسی مغلطه آتئیست ها در دو بخش منطقی و آماری کوشش میکنیم

دلایل منطقی
1- از این سوال شروع میکنیم که اصلا آتئیسم چیست؟ 
Atheism is, in the broadest sense, the absence of belief in the existence of deities
تعریف  ویکی پدیا : در مفهوم گسترده به معنی عدم باور به وجود خدایان است
https://en.wikipedia.org/wiki/Atheism
someone who believes that God does not exist
از دیشکنری دانشگاه کمبریج: آتئیست کسی است که باور دارد خدا وجود ندارد!!
http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/atheist
دقت کردید؟ آیا در تعریف آتئیسم ذکر شده بود که طرف به شرطی آتئیست است که ایدئولوژی نداشته باشد؟ آیا داشتن یا نداشتن ایدئولوژی معیار آتئیست شدن بود؟؟ خیر!! در واقع آتئیسم یک جهان بینی است اما میتواند بر یک ایدئولوژی سوار شود،  پس در اینجا اولین مغلطه آتئیست ها آشکار میشود. کمونیست ها بیخدا هستن و طبق تعریف رسمی از آتئیسم، آنها هم جز دایره آتئیسم محسوب میشوند!!
2- دومین سوال این است که اصلا ایدئولوژی چیست؟
Ideology  is a collection of beliefs held by an individual, group or society
از ویکی پدیا: ایدئولوژی مجموعه از باورها مرتبط در حوزه های فردی و گروهی یا اجتماعی است
https://en.wikipedia.org/wiki/Ideology
A system of ideas and ideals, especially one which forms the basis of economic or political theory and policy.
از دیکشنری دانشگاه آکسفورد: یک مجموعه ای از ایده ها و آرمان ها است که مخصوصا در حوزه های سیاست و اقتصاد، بنیان کار را تشکیل میدهد
https://en.oxforddictionaries.com/definition/ideology
طبق تعریف رسمی از ایدئولوژی، هر مجموعه ای از اعتقادات تشکیل دهنده یک ایدئولوژی خاص است. یعنی یک فرد لیبرال دارای یک ایدئولوژی بنام لیبرالیسم است یک فرد معتقد به علم و دانش داری یک ایدئولوژی به نام ساینتیفیسم است یک فرد معتقد به جوهر دو گانه دارای یک ایدئولوژی بنام دوالیسم است و .... پس آیا واقعا کسی وجود دارد که دارای ایدئولوژی نباشد؟ پاسخ منفی است!! ما نمیتوانیم انسانی را پیدا کنیم که بدون ایدئولوژی باشد!! پس در اینجا دومین مغلطه آتئسیت ها هم رسوا میشود چون خود آنها هم دارای ایدئولوژی هستند و نیمتوانند ادعا کنند که یک فرد آتئیست قائل به مکتب و ایئولوژی خاصی نیست!!
3- با توجه به توضیحات بالا اگر جریانات آتئیستی فعال در شبکه های مجازی ایران ، کمونیست ها را به صرف داشتن ایدئولوژی از دایره آتئیسم بیرون میکنند پس شایسته است که همه لیبرالیست های آتئیست ، سوسیالیست های آتئیست ، ماتریالیست های آئیست ، ایده آلیست های آتئیست ، ساینتیفیست های آتئیست، نچرالیست های آتئیست و ... را هم به صرف داشتن ایدئولوژی از درگاه آتئیسم بیرون برانند!! در این صورت تعداد آتئیست ها به عدد صفر کاهش پیدا میکند!!

گذری بر نقل قول ها و آمار ها
1- کارل مارکس: کمونیسم از جایی شروع میشود که آتئیسم آغاز میشود
Communism begins where atheism begins
http://www.azquotes.com/quote/575534
2- کارل مارکس: دین افیون توده ها است!!
Religion is the opium of the people
http://marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm
3- کارل مارکس: کمونیسم از همان ابتدا با آتئیسم آغاز میشود، اما آتئیسم در ابتدا بدور از کمونیسم به نظر میرسد ،ولی در حقیقت یک انتزاع از یکدیگر هستند
Communism begins from the outset (Owen) with atheism; but atheism is at first far from being communism; indeed, that atheism is still mostly an abstraction
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/manuscripts/comm.htm
4- ولادیمیر لنین: یک مارکسیست حتما باید یک ماتریالیست باشد برای مثال باید دشمن دین باشد
A Marxist must be a materialist, i. e., an enemy of religion
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1909/may/13.htm
5- رهبر کمونیست های چین  Zhou Enlai گفت: ما کمونیست ها، آتئیست هستیم
We Communists are atheists
http://www.allaboutworldview.org/marxist-theology.htm
6- دانشگاه کمبریج لندن: گسترش قابل توجه آتئیسم مدیون انقلاب روسیه در سال 1917 است ( کمونیست ها)
The most notable spread of atheism was achieved through the success of the 1917 Russian Revolution
http://web.archive.org/web/20130728215151/http://www.investigatingatheism.info/marxism.html
7- سی ان ان :  آتئیسم در بنیان رژیم های کمونیستی بوده است  که منجر به سرکوب و شکنجه و ویران کردن ساختمان های مذهبی ( کلیسا ، مسجد ، و ...) و کشتار و زندانی کردن وظلم و ستم نسبت به مومنین و رهبران دینی شده است
The atheism in communist regimes has been and which led to various acts of repression, including the razing of thousands of religious buildings and the killing, imprisoning, and oppression of religious leaders and believers
http://edition.cnn.com/2011/WORLD/asiapcf/04/28/china.church.crackdown/index.html?hpt=T2
8-  کمونیست ها در روسیه همه نماد های خداباوری را تخریب کردند و 44 موزه ضد دینی باز کردند که معروفترین آنها  موزه ضد دینی تاریخ دین و الحاد در لنینگراد بود
in the atheistic and communist Soviet Union, 44 anti religious museums were opened and the largest was the 'The Museum of the History of Religion and Atheism' in Leningrad's Kazan cathedral
http://www.ingentaconnect.com/content/bpl/jssr/2004/00000043/00000001/art00003?crawler=true
9- بر اساس نظر سنجی پیو در سال 2014 ، مشخص شده است که 80 درصد آتئیست ها به چیزی فراتر از ماده اعتقاد ندارند و این تعداد از آنها دارای ایدئولوژی ماتریالیسم هستند ( در مقدمه عرض شد که آتئیست ها به صرف داشتن ایدئولوژی کمونیست ها را خارج از جرگه آتئیسم طبقه بندی میکردند، در حالیکه اکثر خودشان دارای ایدئولوژی ماتریالییسم هستند!! )
http://www.pewforum.org/religious-landscape-study/religious-family/atheist/
10- الکساندر سولژنیتسین ، تاریخدان و برنده جایزه نوبل  میگوید: نیم قرن پیش وقتی که من بچه بودم افراد مسن برایم از فجایع بزرگ رخ داده نعریف میکردند و دلیل این جنایت را اینچنین میگفتند: مردانی که خدا را فراموش کرده بودند!! این دلیل همه جنایت هایی بود که اتفاق افتاد!! اما الان که بیش از 50 سال عمر دارم و کتاب های تاریخی را مطالعه و صدها دلیل و مدرک جمع آوری کرده ام و کتاب های زیادی نوشته ام ، امروز برایتان دلیل اصلی این همه جنایت را بیان میکنم!! از این عینی تر و دقیقتر نمیتوانم دلیلش را بازگو کنم !! مردانی که خدا را فراموش کرده بودند!! این دلیل همه جنایت هایی بود که اتفاق افتاد!!
Over a half century ago, while I was ……  I could not put it more accurately than to repeat: "Men have forgotten God; that's why all this has happened."
http://www.icr.org/article/stalins-brutal-faith
11- دولت های آئتیستی State atheism خودشان از دگماتیسم ترین دولت های جهان بوده اند !!!! دولت آتئیستی "State atheism" اتحاد جماهیر شوروی تلاش های زیادی در جهت جلوگیری از گسترش ادیان  اجرا کرد این دولت در نظر داشت همه بقایای ادیان و مومنین را بطور کامل نابود کند!! تیم های بیخدایی به راه انداخته شد که وظیفه آنان شکنجه و آزار دینداران بود . در این سال های دولت آتئیستی "State atheism" شوری همه کلیسا را مصادره کرد و به قتل و کشتار دینداران روی اورد ، تنها در طول 4 سال 28 اسقف اعظم و 1200 کشیش کشته شد و تعداد بسیار بیشتری مورد شکنجه قرار گرفتند و به زندان رفتند. ( قابل توجه است که این آمار تنها برای بزرگان ادیان است  ، آمار واقعی قتل و کشتار " دولت  آتئیستی" شوروی 61 میلیون نفر است که در منبع دانشگاه هاوایی اشاره شده است )
State atheism in the Soviet Union (gosateizm) attempted to stop the spread of religious beliefs as well as remove "prerevolutionary remnants".[52] From the late 1920s to the late 1930s, such organizations as the League of the Militant Godless ridiculed all religions and harassed believers... Within about a year of the revolution, the state expropriated all church property, including the churches themselves, and in the period from 1922 to 1926, 28 Russian Orthodox bishops and more than 1,200 priests were killed (a much greater number was subjected to persecution)
https://en.wikipedia.org/wiki/State_atheism#Soviet_Union
12- در ابتدا پنداشته میشد که استالین یک مسیحی ارتدوکس است اما استالین این باور را رد کرد و و گفت که من آتئیست هستم ، استالین ، آتئیسم را از طریق را های گوناگونی گسترش داد از جمله آموزش و پرورش آتئیستی ، تبلیغات ضد دینی ، انجمن های ضد دینی  ، قوانین تبعیض آمیز بر ضد مومنان و در آخر قتل و ترور  مومنین به وجود خدا
Raised in the Georgian Orthodox faith, Stalin later denounced religion and became an atheist. His government promoted atheism through special atheistic education in schools, anti-religious propaganda, the anti-religious work of public institutions (Society of the Godless), discriminatory laws, and a terror campaign against religious believers
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Stalin
اینم صفحه فعالین بیخدا است که اسم مائو زدونگ و استالین هم در آن چشمک میزند!!
https://en.wikipedia.org/wiki/Category:Atheism_activists

در دوران کمونیسم چشم انداز دینی در روسیه عمدتا در دو جبهه تقسیم میشد ، یکی کلیسای ارتدوکس که بشدت سرکوب میشد و دیگری علم گرایی آتئیستی که بشدت ترویج میشد. در این شرایط شاید انتظار داشته باشید که دین به نابودی کشیده شود
Under communism, the Russian religious landscape consisted mainly of two competitors –  a severely repressed Russian Orthodox Church and a heavily promoted atheist alternative to religion called “scientific atheism”.   Under these circumstances, one might expect the rapid spread of religious disbelief
در عوض علم گرایی آتئیستی هیچوقت میان مردم محبوب نشد زیرا مقامات شوروی این دیدگاه افراطی را به امید نابودی باورهای دینی ترویج میکردند. این مقاله توضیح میدهد که چرا مقامات شوری نتوانستند توده مردم را آتئیست کنند.
In turn, scientific atheism never inspired the Russian population and grew increasingly uninspired as Soviet officials created a monopoly “church” of scientific atheism in hopes of replacing persistent religious beliefs and practices. This paper is dedicated to explaining why communists could not successfully convert the masses to atheism
دانشگاه هاروارد
https://wcfia.harvard.edu/files/wcfia/files/826_froese-forced_secularization_in_russia.doc
حکومت خون  State atheism
چه حکومتی ، حکومت آتئیستی است؟ حکومتی که در پی نابودی دین باشد را حکومت آتئسیتی مینامیم
 state atheism which understood the disappearance of religion
دانشگاه برکلی
http://digitalassets.lib.berkeley.edu/etd/ucb/text/Charles_berkeley_0028E_13144.pdf
حکومت آتئیستی چه کار میکند؟ حکومتی مانند شوروی سابق است که دین ستیری را ترویج میکند
 such as the Soviet Union promoted state atheism and opposed religion
دانشگاه نیویورک
http://nlp.cs.nyu.edu/meyers/controversial-wikipedia-corpus/english-html/main/main_0068.html
 شوروی ، آلبانیا ، کامبوج ، چین سابق ، کوبا ، کره شمالی و ...  بخشی از این حکومت های تاریک هستند
ویکی پدیای انگلیسی
https://en.wikipedia.org/wiki/State_atheism
همانطور که میدانید این حکومت ها منشا جنایت و دیکتاتوری بودند و روی هم بیش از 100 میلیون قتل و غارت انجام دادند
دانشگاه هاوایی
http://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM

دین در سال 1930 توسط حکومت آتئیستی استالین شدیدا سرکوب شد. نه تنها کلیساها و اموال مذهبی به صورت منظم تخریب شدند، بلکه مقامات کلیسایی نیز مورد آزار و اذیت قرار گرفتند !!!
Religion too, was heavily suppressed under Stalin’s atheist state in the 1930’s. Not only were churches and religious property systematically destroyed, but church officials were also persecuted
دانشگاه واترلو  کانادا
https://uwaterloo.ca/library/special-collections-archives/life-in-ussr/violence
 حزب کمونیست اتحاد شوروی، این کشور را تحت عنوان حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی مارکسیسم-لنینیسم اداره کرد. حقوق واقعی مدنی و سیاسی به شدت محدود بود و همزمان اردوگاه های کار اجباری [ برده داری ] با زندانیان سیاسی پر شدند. آزادی مذهبی محدود شد و آتئیسم رسمی به زور اعمال گردید !!!
The Communist Party of the Soviet Union ruled the country in the name of the state ideology of Marxism-Leninism. Genuine civil and political rights were strictly limited, as the Gulag camps were filled with political prisoners. Freedom of religion was circumscribed and official atheism enforced.
دانشگاه استنفورد آمریکا
http://spice.fsi.stanford.edu/docs/regional_perspectives_on_human_rights_the_ussr_and_russia_part_one
لنین خداناباور مشهور در این نامه می گوید: «از بین بردن اموال کلیسا را با بی‌رحمی ترین حالت انجام دهید و بی‌رحمی را کنار نگذارید ... اگر لازم بود یک سری اقدامات وحشیانه انجام دهید پس آن را انجام دهید ... با بی‌رحمی روحانیت مرتجع را با عجله سرکوب کنید؛ هرگز و تحت هیچ شرایطی رسانه‌های عمومی نباید از اقدامات ما خبردار شوند ... برای از بین بردن اموال و تصاحب اموال ثروتمندان و صومعه‌ها و کلیساها با بی‌رحمی رفتار کنید ... باید طوری رفتار کنیم که تا دهه‌ها آنها جرأت اعتراض کردن نداشته باشند.»
https://www.loc.gov/exhibits/archives/ae2bkhun.html