شاید بتوان ریشه آمارهای سرسام آور تجاوز جنسی در بین بیخدایان را ، در مسئله اخلاق جستجو کرد. آتئیست ها بنیان اخلاقی مشخصی ندارند ، اخلاق نزد انها از قطعیت برخوردار نیست بلکه حالت نسبی و نامعین دارد و همین امر باعث شده که در رفتارهای غیر اخلاقی ، برجسته و نمونه  باشند

 1- بر اساس تحقیقات تاریخدانان ، بیخدایان رشد خود را در قرن اخیر مدیون پیروزی مارکسیست در روسیه هستند همه ما کم و پیش از.....
   آتئیسم و تجاوز جنسی
جنایات این رژیم آگاه هستیم . پیتر هیچنز (برادر کریستوفر هیچنز) میگوید که اخلاقیات در جامعه روسیه پس از سر کار آمدن نظلم کمونیسم نابود شد
http://web.archive.org/web/20130728215151/http://www.investigatingatheism.info/marxism.html
پس از شکست آلمان در جنگ جهانی دوم و ورود ارتش کمونیست ها به این کشور شاهد واقعه غم انگیزی بودیم . سربازان شوروی به دو میلیون زن آلمانی تجاوز وحشبانه کردند حتی بعضی از زن ها زیر فشار تجاوز های جنسی  مکرر جان خود را از دست دادند ویلیام هیچکاک اعلام کرد که حتی تا هفتاد بار هم به صورت مکرر به زنان تجاوز جنسی میشد!!
http://www.penguinrandomhouse.com/books/80737/the-struggle-for-europe-by-william-i-hitchcock/9780385497992

2- یکی از کشورهایی که آتئیسم در آن رخنه کرده است ژاپن است ،  آنها نیز فاجعه ای بسیار غم بارتر را رقم زدند
پس از اشغال چین بدست ژاپن ، سربازان ژاپنی به شهر نانکینگ یورش وحشیانه ای را آغاز کردند آنها سیصد هزار از ششصد هزار شهروند آن شهر را قتل عام کردند. پس از  شش هفته پس از این ماجرا سربازان ژاپنی فاجعه ای بسیار بدتر را در طول تاریخ رقم زدند!!
سربازان بیخدا هنوز هم تشنه کشتار و شهوت رانی بودند!!  آنها به بیش از هشتاد هزار زن "تجاوز گروهی" کردند و بعد از اتمام کار انها را با سر نیزه یا با گلوله میکشتند . حتی به زنان باردار نیز رحم نکردند و شکم های انان را پاره کردند و با جنین های انان بازی میکردند  وقتی به خانه ای حمله میکردند به زنان و دخترانشان جلوی خانوادشان تجاوز میکردند!! یعنی شوهر ، زنش را میدید!! پدر ، دخترش را میدید!! و برادر ، خواهرش را میدید!!
http://www.historyplace.com/worldhistory/genocide/nanking.htm

3-  " سوئد " کشور نام آشنا و مورد افتخار  آتئیست ها !!
در سال 2012 این کشور ( پیش از ورود پناهندگان سوری) با اختلاف بسیار زیادی در صدر جدول rape بمعنای تجاور جنسی بوده است توجه کنید که برای سرشماری این کار ابتدا باید عمل منافی عفت انجام گیرد مانند تجاوز یا آزار جنسی ، سپس خانم آسیب دیده به مراکز پلیس مرجعه کند و این اتفاق را report ((گزارش)) کند!!
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Rape_rate_per_100,000_-_country_comparison_-_United_Nations_2012.png
سوئد بالاترین میزان تجاوز جنسی در اتحادیه اروپا دارد قابل توجه است که یک سوم قربانیان تجاوز در این کشور تازه به سن پانزده سالگی رسیده بودند
http://www.thelocal.se/20140305/sweden-out-top-in-eu-domestic-violence-league
پژوهشگز هندی مانکا گاندی میگوید آمارهای وحشتناک سوئد در زمینه تجاوز جنسی باعث نگرانی شدید است بطور مثال آمار تجاوز در هند چهار نفر در صد هزار نفر است اما این آمار برای سوئد به شصت و شش نفر در صد هزار نفر میرسد!!
http://www.thelocal.se/20150524/worse-rape-problem-in-sweden-than-india-says-indian-minister

4- ربکا واتسون یک با ارسال نامه ای به انجمن های آتئیست از انها درخواست کمک کرد !!
او میگوید ده ها مرد آتئیست میخواهند به من تجاوز کنند لطفا به من کمک کنید!!  ربکا گفت:  به طور منظم تهدید های تجاور جنسی را دریافت میکند حتی او را تهدید به مرگ هم کرده اند . ربکا بعد از ارسال این درخواست باز هم مورد تهدید آتئیست ها  مبنی بر تجاوز جنسی قرار گرفت است
http://freethoughtblogs.com/pharyngula/2013/08/06/sikivu-ophelia-and-rebecca-who-says-atheism-lacks-women-stars/