فعالیت های آتئیست های مبارز نتوانسته است مردمی را پدید آورد که روشنفکر و عقل گرا و هوشمند و دیر باور باشند!! امروزه بصورت تجربی اثبات شده است که این افراد تمایل زیادی به خرافات و شبه علم دارند!!.....
  توهم بی دین ها
سازمان آمار گالوپ تحت همکاری دانشگاه بیلور شروع به پرسش یک سری سوال از افراد کردند مثلا: آیا تمدن آنتلانتیس وجود داشته است؟ آیا به پیشگویی معتقد هستید؟ آیا یک مکان میتواند خالی از سکنه باشد؟ آیا علم توانسته است که پاگنده را کشف کند؟ و غیره ، نتایج جالبی از این تحقیقات بدست آمد!!

What Americans Really Believe," a comprehensive new study released by Baylor University yesterday, shows that traditional Christian religion greatly decreases belief in everything from the efficacy of palm readers to the usefulness of astrology. It also shows that the irreligious and the members of more liberal Protestant denominations, far from being resistant to superstition, tend to be much more likely to believe in the paranormal and in pseudoscience than evangelical Christians.
بر اساس مطالعات دانشگاه بیلور مشخص شده است که دین باعث  کاهش گرایش افراد به خرافات مثل طالع بینی و کف خوانی و غیره میشود.همچنین این تحقیقات نشان داده است که  بی دین ها تمایل بیشتری به توهم گرایی و شبه علم و خرافات دارند!!

سال ها پیش نیز بر اساس مطالعات یک چهره ی شک گرا بنام مارتین گاردنر از دانشگاه شیکاگو  نشان داده شده بود که کاهش باور دینی در میان افراد تحصیل کرده باعث افزایش گرایش آنها به شبه علم و تصورات غیر واقعی میشود!! جالب است بدانید بر اساس مطالعات مجله پرسشگر شک گرا ، دانشجویان بی دین به احتمال بیشتری نسبت به دانشجویان دیندار به موهوم پرستی و خرافات روی می آورند!!

Surprisingly, while increased church attendance and membership in a conservative denomination has a powerful negative effect on paranormal beliefs, higher education doesn't. Two years ago two professors published another study in Skeptical Inquirer showing that, while less than one-quarter of college freshmen surveyed expressed a general belief in such superstitions as ghosts, psychic healing, haunted houses, demonic possession, clairvoyance and witches, the figure jumped to 31% of college seniors and 34% of graduate students.
با کمال تعجب مشاهده شده است که آن تاثیر عمیقی که ادیان در رد خرافات دارند،  آموزش و پروش چنین تاثیری ندارند!!  بر طبق یافته های پروفسور در مجله پرسشگر شک گرا ، تقریبا 32 درصد افراد تحصیل کرده به موهوماتی مانند خانه ارواح، شفا خانه ، خانه های جن زده ، قدرت شیطانی انسان ها ، جادوگری و غیره اعتقاد داشتند!!!

پیدا کردن افراد خردمند در آتئیست ها نیر کار بسیار دشوارتری است!! برای مثال بر اساس تحقیقات به یاد ماندنی!! مرکز آمار پیو در ما ژوئن ، 21 درصد از آتئیست ها گفتند که ما به خدا اعتقاد داریم!! 10 درصد از آنها گفتند که ما حداقل هفته ای یکبار به عبادت میپردازیم!! 12 درصد از آنها به بهشت و جهنم باور داشتند!!
پ.ن: به قدری وضعیت عقل و خرد در بین بیخدایان بحرانی است که طرف هم خودش را آتئیست میداند و هم باورمند به خدا!!!!!

منبع از وال استریت ژورنال
http://www.wsj.com/articles/SB122178219865054585
عزیزانی هم که عضو نیستند، میتوانند در این  سایت مقاله را مشاهده کنند
http://www.catholiceducation.org/en/religion-and-philosophy/apologetics/look-who-s-irrational-now.html
لینک دانشگاه بیلور
http://www.baylorpress.com/Book/48/84/What_Americans_Really_Believe.html
لینک موسسه آمار پیو
http://www.pewforum.org/religious-landscape-study

موسسه ی بسیار معتبر theskepticsguide اعلام می کند 32درصد از آتئیست ها و اگنوستیک های آمریکا به جهان پس مرگ باور دارند! بسیارجالب است که ترس از مرگ‌ سبب شده است که تقریبا یک سوم آتئیست ها به جهان پس از مرگ باور داشته باشند !!
Survey: 32% of Atheists & Agnostics Believe in an Afterlife
http://www.theskepticsguide.org/one-third-of-atheists-agnostics-believe-in-an-afterlife
طبیعتا اکثر دینداران معتقد هستند که اتفاقات در این جهان به یک دلیل خاصی رخ میدهد و پیرو یک هدف نهایی هستند اما آنچه که تعجب برانگیز است این است که اکثر آتئیست ها نیز همین عقیده را داشتند و گفتند که به سرنوشت اعتقاد دارد و  یک نظم اساسی در جهان وجود دارد که اتفاقات آینده را تعیین میکند
a majority of religious believers said they thought that these events happened for a reason and that they had been purposefully designed (presumably by God). But many atheists did so as well, and a majority of atheists in a related study also said that they believed in fate — defined as the view that life events happen for a reason and that there is an underlying order to life that determines how events turn out.
نیویورک تایمز
https://www.nytimes.com/2014/10/19/opinion/sunday/does-everything-happen-for-a-reason.html
ساینس دایرکت
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010027714001358