بالاترین دانشمندان و نخبگان آمریکایی چه عقیده ای دارند؟؟بیش از یک قرن، نهاد علمی و دانشگاه های آمریکایی بعنوان یک نهاد سکولار عمل میکردند اما این نخبگان در زندگی شخصیشان چه نظری نسبت به خدا و ادیان دارند؟.....
  دانشمندان چه عقیده ای دارند
We answer this question by analyzing data from a new, nationally representative survey of the American professoriate
ما با استفاده از آنالیز کردن مطالعات جدید از نخبگان آمریکایی ( بالاترین دانشمندان) در سراسر آمریکا ، به این سوال پاسخ میدهیم
Contrary to the view that religious skepticism predominates in the academy, we find that the majority of professors, even at elite research institutions, are religious believers.
بر خلاف دیدگاه مردم که تصور میکنند بیشتر دانشمندان بزرگ نسبت به دین شک گرا هستند ، بیشتر پروفسورهای آمریکایی حتی در سطح elite (نخبگان ، بالاترین سطع علمی ممکن) به ادیان الهی باور دارند!!

پی نوشت:آتئیست های ایرانی با دروغ پراکنی های خود، بیشتر دانشمندان را بیخدا معرفی کرده اند!! در حالی است که هیچکدام از منابع معتبر جهانی چنین نظری ندارند!!

منبع از دانشگاه آکسفورد
https://academic.oup.com/socrel/article-abstract/70/2/101/1637811/The-Religiosity-of-American-College-and-University

از لایو ساینس
About two-thirds of scientists believe in God, according to a new survey that uncovered stark differences based on the type of research they do.
در حدود دو سوم از دانشمندان به خدا اعتقاد دارند!!
http://www.livescience.com/379-scientists-belief-god-varies-starkly-discipline.html