آیا جهان ما طراحی شده است؟ آیا ما در جهانی زندگی میکنیم که توسط یک طراح هوشمند طراحی شده است؟
 برخلاف انتظار عده‌ای از دانشمندان مادی گرا که انتظار داشتن با گذر زمان و پیشرفت علم شواهد علمی ما را از خدا بی نیاز کند, با گذشت زمان و پیشرفت علم شواهد هم در کیهان شناسی و هم در زیست شناسی همگی به سوی تایید وجود یک طراح هوشمند پیش رفتند. در اینجا تعدادی از این شواهد و همچنین پاسخ خداناباوران به این شواهد را بررسی میکنیم.....
   طراحی هوشمند کیهانی
در حال حاضر همه‌ی دانشمندان(چه خداباور و چه خداناباور) یک واقعییت را قبول دارند و آن اینکه جهان ما به طور شگفت‌انگیز و غیر قابل انکاری دقیق تنظیم شده است. به عنوان مثال:

دیوید دویچ، رئیس موسسه‌ی ریاضیات دانشگاه آکسفورد: اگر کسی ادعا کند که با این تنظیمات دقیق جهان شگفت زده نشده، او سر خود را در شن و ماسه پنهان کرده است. این تنظیمات دقیقی که جهان دارد, شگفت‌انگیز و بی نظیر است.

دنیس اسکانیا، رئیس رصدخانه‌ی دانشگاه کمبریج:اگه ما یکی از این تنظیمات جهان را فقط اندکی در یک جهت تغییر دهیم, ستاره‌ها نابود میشدند و جهان شکل نمیگرفت و اگر ما این تنظمات دقیق را در جهت دیگر تغییر دهیم, هیچ عنصری سنگین تر از هلیوم شکل نمیگرفت. نه کربنی, نه حیاتی نه هیچ ماده‌ی شیمیایی. به هیچ وجه هیچ پیچیدگی‌ای شکل نمیگرفت.

دکتر پل دیویس ، نویسنده معروف علمی و استاد فیزیک نظری در دانشگاه  آدلاید میگوید:چیزی که واقعا شکفت آور این نیست که حیات بر روی لبه ی یک چاقو قرار دارد ، بلکه کل جهان ما بر روی لبه ی چاقو قرار دارد ( تنظیم شدگی شدیدی دارد) . اگر فقط به مقدار کمی این ثابت ها تغییر کنند ، شاهد هرج و مرج بزرگی خواهیم بود !!

فرد هویل دانشمند آتئیست که بعد از سال ها تغییر عقیده داد و خداباور شد میگوید که : بسیار سخت است توضیح اینکه چگونه ستاره ها مقدار خاصی کربن تولید کرده اند و حیات روی کره زمین وابسته به این مقدار است او میگوید تعداد بسیار زیادی عوامل بسیار خوش شانس در یک زمان ظهور کرده اند و این موضوع نشان میدهد که این تغییرات هدفمند بوده اند و یک سرپرست در این کار  قدرت نمایی کرده است!!

 استفن هاوکینگ: اگر سرعت گسترش جهان یک ثانیه بعد از بیگ بنگ, به اندازه‌ی یک بخش از صد هزار ملیون ملیون, کم تر بود جهان ما قبل از اینکه به وضعیت کنونی برسد در خود فرو میریخت. واقعیت فوق‌العاده این است که این اعداد به طور بسیار دقیق و ظریف تنظیم شده اند که منجر به ظهور حیات شوند. به طور واضح مشخص است که محدوده‌ی بسیار کوچکی از مقادیر برای این اعداد وجود دارد که بتواند منجر به ظهور حیات هوشمند شود( اگر اعداد اندکی کمتر یا بیشتر بودن هیچ نوع حیات هوشمندی شکل نمیگرفت)"
Hawking, A Brief History of Time, p.125, p.122

پی نوشت: فکر میکنید پاسخ دانشمندان خداناباور به این تنظیمات فوق العاده و غیر قابل انکار چیست؟  تنها پاسخ ناباوران این است که شاید به غیر از جهان ما تعداد بیشماری جهان دیگر نیز وجود داشته باشد!!! یعنی برای نپذیرفتن حقیقت به چیزی متوسل میشوند که اولا هیچ شاهد و مدرکی برایش وجود ندارد و به عقیده‌ی بسیاری از دانشمندان هیچوقت هیچ شاهدی برایش پیدا نخواهد شد, دوم اینکه حتی اگه بیشمار جهان وجود داشته باشد باز هم هیچ سودی برای خداناباوران ندارد چون خوده این مکانیزمی که منجر به تولید جهان‌ها میشود احتیاج به یک طراح هوشمند دارد. ما بدون هیچ شکی در یک جهان طراحی شده زندگی میکنیم.

منبع از تلگراف
https://www.theguardian.com/commentisfree/andrewbrown/2009/jan/08/religion-atheism-longley-advertising