اوج منفور بودن ریچارد داوکینز در بین دانشمندان آشکار شد.
سایت علمی (Science Newsline ) و سایت علمی (Phys .org ) و همچنین سایت دانشگاه ریس (Rice University) و  روزنامه ی انگلیسی ایندپندنت (Independent ) و همچنین سایت علمی Ars Technica  در (31 اکتبر 2016) رسما اعلام کردند.....
نقد ریچارد داوکینز  

اکثر دانشمندان انگلیسی از ریچارد داوکینز بیزار هستند ( از ریچارد داوکینز خوششان نمی‌آید) و معتقد هستند که ریچارد داوکینز جلوه ی علم را خراب میکند و مردم را گمراه میکند( مردم را فریب میدهد) جالب اینکه ریچارد داوکینز که در حال حاضر به عنوان یک چهره ی منفور و عوام فریب در بین دانشمندان شناخته میشود, قهرمان خداناباوران ایرانی است!!! همانگونه که در این خبر آمده است دانشمندان انگلیسی معتقد هستند ریچارد داوکینز مردم را فریب میدهد که متاسفانه خداناباوران ایرانی نیز فریب این شخص منفور را خورده اند.از جمله دلالیل این دانشمندان میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

یک. ریچاردداوکینز جلوه‌ی نادرستی از علم و دانشمندان به دست می‌دهد و علم را آنگونه که نیست جلوه می‌دهد. همچنین رویکرد داوکینز نسبت به عموم نیز نادرست است.
دو. داوکینز تعریف نادرستی از فرآیند و روش علم ارائه می‌کند و نمود نادرستی از آنچه علم می‌تواند انجام دهد به عموم می‌دهد.
سه. یکی از این دانشمندان منتقد بی‌دین که پروفسور زیست‌شناسی است بیان میکند که داوکینز یک "بی‌خدای بنیادگرا" است. او می‌افزاید داوکینز حدود علم زیست شناسی را رعایت نمی‌کند و شواهد تجربی را فراتر از آنچه حدود کاربرد ممکن در علم است می‌برد؛ حدودی که از محدوده‌ی علم تجربی خارج است.
چهار. این مخالفان داوکینز را نماینده‌ی مناسبی برای جامعه‌ی علمی نمی‌دانند چرا که وی مرز و حدود علم را رعایت نمی‌کند و این حدود نادرست را به عنوان علم ارائه می‌دهد.
پنج. نگارندگان مقاله می‌افزایند که گرچه دانشمندان به طور کل بر سر حدود علم تجربی اختلاف نظر دارند اما همگی در این مسئله متفق هستند که پرسش از وجود خداوند و پاسخ به این پرسش خارج از محدوده‌ی علم تجربی است.
شش. تصویری که داوکینز از دانشمندان به ذهن متبادر می‌کند این است که دانشمندان افرادی دگم و جزم‌اندیش هستند. یکی از منتقدان فیزیکدان و بی‌دین می‌گوید: ((او [داوکینز] در نپذیرفتن دین بیش از حد نظر قاطعی دارد... به عنوان دانشمند شما باید نظری گشوده داشته باشید.))
هفت. داوکینز با بحث جدلی خود باعث می‌شود که پنداشته شود فعالیت و کار دانشمندان فاقد عینیت و دقت است.
هشت. همکاران داوکینز معتقدند که او پای خود را از آنچه علم قادر به انجام آن است، و حدود و عرف علم که دانشمندان آنها را رعایت می‌کنند فراتر می‌گذارد. لذا داوکینز نماینده‌ی خوبی برای جامعه علمی نیست.
نه. در میان دانشمندان مخالف و بی‌دین، منتقدی که خود مدرس دانشگاهی زیست‌شناسی‌ است، در صحبت خود داوکینز را "آقای ضدخدا" خطاب می‌کند و او را فردی "به شدت خودبزرگ‌بین" و "بسیار پرخاشگر" می‌داند. برخی از این منتقدین اذعان می‌کنند که میان پرورش یک چهره‌ی عمومی علم و پرورش فهم عمومی علم باید تعادل برقرار باشد.
ده. یکی دیگر از زیست‌شناسان بی‌دین بیان می‌کند که داوکینز در حال جنگ است و اینگونه افراد، دینداران را از خود گریزان می‌کنند. او می‌گوید: ((من فکر می‌کنم که او تا حدی بی‌ملاحظه و زورگو است.))
یازده. منتقدان داوکینز وی را یک افراط‌گرا می‌دانند و او را فردی با مبانی ایدئولوژیک می‌دانند که پا از حدود علم فراتر می‌گذارد.

طبق تحقیق دیگری که السدن بیکر انجام داده است، به شکل عمومی، مجامع علمی باور دارند که داوکینز نماینده‌ی تمام زیست‌شناسان نیست. برای مثال در تحقیق انجمن فرهنگی بریتانیا در سال ۲۰۰۹ در ده کشور مختلف نشان داد که باور به نبرد جهان‌بینی تکاملی با اعتقاد به خداوند در اقلیت دیدگاه‌هاست و درصد اندکی به نبرد جهان بینی تکاملی با دین باور دارند. این یافته‌ای است که همچنین با نتایج تحقیقات در فضای عمومی امریکا، یافته‌های تحقیق در نظرات دانشجویان دانشگاه‌ها و نظرات دانشمندان آکادمیک سازگار است.

این خبر را که ایندپندنت(Independent) شش روز پیش منتشر کرده است در لینک زیر ببینید:
http://www.independent.co.uk/news/science/richard-dawkins-atheism-criticism-atheist-study-rice-university-science-scientists-a7389396.html

لینک خبر در سایت علمی {Science Newsline}:
www.sciencenewsline.com/summary/2016103116280054.html

لینک خبر در سایت علمی {Phys .org}:
http://phys.org/news/2016-10-british-scientists-cited-richard-dawkins.html

لینک خبر در سایت دانشگاه ریس{Rice University}:
http://news.rice.edu/2016/10/31/most-british-scientists-cited-in-study-feel-richard-dawkins-work-misrepresents-science-2/

لینک خبر در سایت علمی {Ars Technica}:
http://arstechnica.co.uk/science/2016/11/richard-dawkins-gives-science-a-bad-name-say-fellow-uk-scientists