آتئیست  معروف تئو هابسون  که اخیرا خداباور شده است ، در مجله مشهور spectator  میگوید:
The atheist spring that began just over a decade ago is over, thank God. Richard Dawkins is now seen by many, even many non-believers, as a joke figure
بهار آتئیسم از یک دهه پیش آغاز شد و الان به پایان رسیده است . اکنون ریچارد داوکینز از نظر بسیاری از آتئیست ها یک چهره طنز ( دلقک) محسوب میشود!!
http://www.spectator.co.uk/2013/04/after-the-new-atheism/ .....
   آتئیسم مرده است
جاشو کلی ، نویسنده معروف آتئیست میگوید که:
since the death of Hitchens: angry atheism lost its most charismatic champion. Call it what you like: New Atheism, fire-brand atheism, etc., had a surge with the Four Horsemen in the middle of the last decade and in the last four years has generally peetered out to a kind that is more docile, politically correct, and even apologetic.
پس از مرگ هیچنز ، آتئیست های خشمگین قهرمان کاریزماتیک خود را گم کردند!! جنبش نیو آتئیسم تبدیل به یک برند سوخته شده است!!در دهه گذشته  سوارکاران آتئیست موجی را در جهان راه انداختند، اما در چهار سال گذشته  این جنبش سرخورده  و رام شده و سیاسی و شکست خورده است!!
http://www.patheos.com/blogs/danthropology/2015/12/uproar-against-dawkins-is-sign-of-new-atheism-retrogression/

پژوهشگر آتئیست معروف Thunderfoot بعد از اجتماع کم حجم در راهپیمایی در سال 2016 میگوید که :
I'm not sure there is anything in this movement worth saving. Hitchens is dead. Dawkins simply doesn't have the energy for this sort of thing anymore. Harris went his own way. And Dennett just kind of blended into the background. So what do you think when the largest gathering of the nonreligious in history pulls in... I don't know. Maybe 2,000 people. Is there anything worth saving
من مطمئن نیستم که جنبش نیو آتئیسم ارزش حفظ کردن دارد یا نه!! هیچنز مرده است!! داوکینز میگوید که دیگر توانی ندارد!! سم هریس راه خودش را رفت!! و دنت هم به حاشیه جریان رفته است... تو فکر میکنی که چرا  گردهمایی های بزرگ  افراد بی دین در طول تاریخ از بین رفته است؟؟  من دلیلش نمیدونم!! .... در گرد همایی امروز تقریبا 2 هزا نفر شرکت کردند!!  آیا فکر میکنید از این جریان چیزی باقی میماند؟؟
http://www.wnd.com/2016/06/even-atheists-bash-reason-rally/

میزان استقبال از چهره های  نیو آتئیسم نیز بطور چشمگیری کاهش پیدا کرده است!!
برای مثال با تحلیل آمار سایت ریچارد داوکینز مشخص شده است که از آمار 500 هزار بازدید در روز در سال 2009 به آمار 40 هزار بازدید در روز در سال 2016 رسیده است!!
http://questionevolution.blogspot.co.uk/2015/06/web-traffic-of-richard-dawkins-main.html

با استفاده از گوگل ترند در میباییم که میزان سرچ کلمه "آتئیست" در طول این 4 سال با کاهش چشمگیری مواجه شده است!!
https://www.google.com/trends/explore?date=all&q=atheist

بعد از رسوایی  Elevatorgate  توسط داوکینز ، جک هنس ، پژوهشگر آتئیست گفت:
The Day the Atheist Movement Died
بعد از این ماجرا جریان آتئیسم را مرده حساب کنید!!!
http://www.atheistrev.com/2013/12/the-day-atheist-movement-died.html

پی زد مایرز یک دانشمند مشهور آتئیست و فعال در تبلیغ اتئیسم است!! آتئیست های ایرلند طی بیانیه ای اعلام کردند که :
Atheist Ireland is publicly dissociating itself from the hurtful and dehumanising, hateful and violent, unjust and defamatory rhetoric of the atheist blogger PZ Myers.
آتئیست های ایرلند راهشان را از اندیشه های مضر و غیر انسانی  ونفرت انگیز و خشونت آور پی زد مایرز جدا کرده اند!!
http://www.michaelnugent.com/2015/04/07/atheist-ireland-dissociates-from-pz-myers/

پروفسور جیمز در وب سایت دانشگاه آکسفورد مینویسد که:
We seem to be witnessing a broad reaction against the New Atheism movement by atheists as well as religious believers. The New Atheism movement is receiving a powerful attack from another side as well — the politics implicit in their worldview. Two books published this year exemplify this critique, in which militant atheism is seen as an anti-progressive “secular fundamentalism.” C.J. Werleman, in The New Atheist Threat: The Dangerous Rise of Secular Extremists, himself formerly a militant atheist, describes the New Atheists’ uncritical devotion to science, their childish understanding of religion, their extreme Islamophobia, and intolerance of cultural diversity
ما شاهد عکس العمل های اعتراض های شدید به جنبش نیو آتئیسم از طرف مومنین و خود بیخدایان هستیم!!  این جنبش  حملات سنگینی از طرف منتقدین آن دریافت کرده است (مخصوصا در جهان بینی شان) به نظر میرسد این جنبش ضد ترقی و پیشرفت باشد در واقع این جنبش یک بنیاد گرایی افراطی اما از جنس سکولار آن است!!  دکتر ولرمن که خود سابقا یک بیخدا بوده است  در این باره خطرات و تهدیدات این جنبش میگوید:آتئیست های جدید افراطی و بنیاد گرا هستند. آنها همچنین انتقاد پذیر نیستند و مخصوصا در علم متعصب هستند . آنها دین را به شکل بچه گانه ای فهمیده اند . آتئیست ها  به طور شدیدی اسلام هراسی میکنند و نمیتوانند نظرات دیگران را تحمل کنند!!
http://blog.oup.com/2016/03/growing-criticism-by-atheists-of-the-new-atheism-movement/

مادلین بانتینگ در گاردین مینویسد:
Anti-faith proselytising is a growth industry. But its increasingly hysterical flag-bearers are heading for a spectacular failure
تبلیغات ضد دینی در سال های اخیر به طور فزاینده ای افزایش داشته است اما این جریان دچار یک شکست دیدنی شده است
https://www.theguardian.com/commentisfree/2007/may/07/comment.religion

استفان لدریو در انتشارات دانشگاه آکسفورد مینویسد که:
The ten-year anniversary of the publication of Richard Dawkins’ The God Delusion is approaching, and it has already been over ten years since Sam Harris published The End of Faith. Social science in general has not yet fully appreciated the significance of the New Atheism and has tended not to take it very seriously. Richard Dawkins’ personal legacy has taken a heavy hit in the past few years,
از انتشار کتاب توهم خدا توسط داوکینز و پایان ایمان توسط سم هریس ، ده سال میگذرد اما علوم اجتماعی به جریان نیو آتئیسم توجهی نمیکنند و کسی آن را جدی نمیگیرد !! میراث ریچارد داوکینز در سال های اخیر با ضربات سنگینی مواجه شده است
http://blog.oup.com/2015/11/legacy-new-atheism/

مجله  معتبر newrepublic آمریکا با بررسی های گسترده در یک مقاله مفصل خبر میدهد که:
But in significant ways, New Atheism seems to be on the wane
با توجه به روش های مختلف ، جنبش آتئیست های جدید در حال  افول و نابودی است!!
https://newrepublic.com/article/123349/new-atheism-dead