موضوع مقاله : شرابخواری، مسئله ای که بی خردی آتئیست ها را اثبات می کند!! لابد شما هم دیده اید آتئیستها در فضای مجازی ادعا می کنند خردگرا هستند . آزمودن این ادعا بسیار ساده است . باید دید آنجایی که خردگرایی با لذت گرایی در تضاد قرار می گیرد کدام یک اصالت می یابد ؟ لذت گرایی یا خرد گرایی؟!.....
  آتئیسم و شراب خواری 
خوردن شراب نه تنها برای رشد مغز بسیار خطرناک است بلکه عملکرد مغز در نسل‌های آینده را نیز تحت تاثیر قرار میدهد و فرزندان شخصی که شراب مصرف میکنند به طور بلقوه در معرض اختلالات متابولیکی, افسردگی,  اضطراب و ... قرار میگیرند. مصرف شراب باعث رخ دادن تغیراتی مخرب در ژن‌های موجود در مغز فرزندان شخص شراب خور میشود( کسانی که شراب میخورند نه تنها به مغز خودشان آسیب میزنند بلکه باعث رخ دادن تغییراتی مخرب در مغز فرزندان و نسل های آینده‌ی خود میشوند).
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/11/161114140611.html
بین شراب خواری و سرطان رابطه قوی وجود دارد
Based on extensive reviews of research studies, there is a strong scientific consensus of an association between alcohol drinking and several types of cancer
https://www.cancer.gov/about-cancer/causes-prevention/risk/alcohol/alcohol-fact-sheet
براساس تحقیقات سازمان سلامت جهانی سالانه بیش از سه میلیون نفر بخاطر مصرف الکل جانشان را از دست می دهند
According to the World Health organization, alcohol kills more than 3 million people
http://alcoholrehab.com/2014/06/can-alcohol-kill-lets-count-ways
مقاله‌ی منتشر شده در ncbi رسما اعلام کرد که شراب عامل سرطان است
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27442501
 سازمان‌ اعتیاد آمریکا در مورد ضررهای مصرف شراب اعلام کرد:مصرف متعادل و گاه گاه شراب به طور خلاصه باعث اختلال در حافظه و خاموشی در مغز و بی مبالاتی و  اختلال در تصمیم‌گیری میشود
http://americanaddictioncenters.org/alcoholism-treatment/mental-effects/

پرفسور دیوید نات، در این مقاله شرح می دهد که به چه دلایلی بر خلاف ادعاهای رایج سطح مطمئنی از مصرف الکل وجود ندارد. چرا که حتی دوز ایمنی برای مصرف این ماده به دلیل خاصیت سمی، اعتیاد آوری، مضرات قلبی و عروقی و... وجود ندارد.
There is no such thing as a safe level of alcohol consumption
https://www.theguardian.com/science/2011/mar/07/safe-level-alcohol-consumption
بر اساس تحقیقات وزارت بهداشت بریتانیا در سال ۲۰۱۶ نوشیدن الکل اعم از شراب، آبجو و مشروب تقطیر شده در هر اندازه‌ای می تواند خطر ابتلا به سرطان را افزایش دهد. نتایج این تحقیقات نشان می‌دهد که مطالعات گذشته احتمالاً فوائد الکل را بیش از حد ارزیابی کرده است. یکی از مهمترین نکات این تحقیقات شواهدی است که نشان می‌دهد استفاده از الکل خطر ابتلا به انواع سرطان از جمله در ناحیه دهان، گلو و پستان را افزایش می‌دهد. به علاوه این مطالعات نتیجه مطالعات قبلی که گفته بود نوشیدن اندک الکل خطر ابتلای مردان به بیماریهای قلبی را کاهش می دهد رد کرده اند. به گفته مشاور ارشد اداره بهداشت بریتانیا این باور که نوشیدن یک استکان شراب قرمز در روز باعث جلوگیری از بیماری قلبی می شود یک افسانه بیش نیست.
 New tough alcohol guidelines not scaremongering, says chief medical officer
https://www.theguardian.com/society/2016/jan/08/tough-drinking-guidelines-not-scaremongering-says-chief-medical-officer
بیماری های ناشی از الکل بشدت زیاد است
The disease burden attributable to alcohol consumption is significant
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17970166
خشونت های ناشی از مصرف الکل منجر به جراحت ،مرگ و اختلال در سلامتی می شوند! سالانه درجهان 248 هزار نفر بدلیل خشونت ناشی از مصرف الکل جانشان را از دست می دهند !
Alcohol-related violence causes substantial death, injury and health problems. estimated that alcohol-attributable violence accounted for 248,000 deaths annually worldwide
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3170096
سایت دولتی و معتبر cdc اینطور مینویسد:  توصیه نمیشود افرادی که مشروبات الکلی مصرف نمیکنند به هر دلیلی شروع به مصرف کنند
In addition, the Dietary Guidelines do not recommend that individuals who do not drink alcohol start drinking for any reason
https://www.cdc.gov/alcohol/fact-sheets/alcohol-use.htm
اختلال شخصیت ضداجتماعی با مصرف الکل و دارو تشدید میشه که اتفاقا مصرف الکل و دارو در بین افرادی که شخصیت ضداجتماعی دارن رایجه .
The alcohol and drug abuse common among people with antisocial personality disorder can exacerbate symptoms of the disorder.
https://www.psychologytoday.com/conditions/antisocial-personality-disorder

درپاسخ به یک عده از آتئیستها که می گویند مصرف کم الکل مضر نیست!مشخص شده است که مصرف هر میزانی از الکل منجر به سرطان می شود
http://www.bbc.com/persian/science/2016/07/160722_me_alcohol_cancer_link
هیچ حد مطمئنی برای نوشیدن شراب و تضمین جلوگیری از سرطان وجود ندارد
here’s no ‘safe’ limit for alcohol when it comes to cancer, but the risk is smaller for people who drink within the government guidelines.
http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/causes-of-cancer/alcohol-and-cancer/how-alcohol-causes-cancer
خوردن هر مقدار از شراب باعث احتمال مبتلا  شدن به سرطان میشود
Drinking ANY amount of alcohol can cause SEVEN different types of cancer, expert warns
http://www.express.co.uk/life-style/health/692140/alcohol-causes-seven-different-types-of-cancer-mouth-throat-liver-bowel-breast
لینک تحقیقات بالایی در دانشگاه اوتاگو
http://www.otago.ac.nz/news/news/otago617874.html
هیچ سطح ایمنی برای نوشیدنی الکل وجود ندارد و در نوشیدنی های کم حجم نیز احتمال خطر وجود دارد
It's called "low risk" rather than "safe" because there is no safe drinking level.
http://www.nhs.uk/Livewell/alcohol/Pages/Effectsofalcohol.aspx
سایت علمی science alert نیز سال 2016 اعلام کرد که مصرف شراب به هر میزانی حتی به میزان کم, نه تنها عامل سرطان کبد است, بلکه عامل 6 نوع سرطان دیگر نیز است
A leading medical researcher has looked over the research and concluded that drinking alcohol – even in small amounts – doesn't just cause liver cancer, but can also lead to six other types of cancer
http://www.sciencealert.com/alcohol-can-cause-seven-forms-of-cancer-new-analysis-finds
حتی مصرف کم شراب نیز با کاهش سلامت مغزی در ارتباط است
Even moderate drinking linked to a decline in brain health, finds study
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/06/170606201359.htm
انجمن سرطان استرالیا در این مورد مینویسد: مصرف الکل باعث سرطان میشود، هر میزان استفاده از الکل خطر ابتلای به سرطان های وابسته به الکل را افزایش میدهد، میزان خطر به صورت خطی با میزان مصرف افزایش پیدا میکند.(رابطه مستقیم دارد)
Alcohol use is a cause of cancer. Any level of alcohol consumption increases the risk of developing an alcohol-related cancer; the level of risk increases in line with the level of consumption
https://www.cancercouncil.com.au/2397/about-us/our-annual-reports-and-research-activity-reports/our-position-statements-about-cancer-council-nsw/alcohol-and-cancer2/
انجمن سرطان امریکا( ASC ) افرادی که الکل مصرف میکنند را برای مردان 2 لیوان ( لیوان های کوچک مخصوص معروف به شات ) و برای زنان 1 لیوان محدود کرده است،این محدودیت روزانه به معنی بی خطر بودن نیست.
the American Cancer Society recommends that people who drink alcohol limit their intake to no more than 2 drinks per day for men and 1 drink a day for women.These daily limits do not mean it’s safe
https://www.cancer.org/cancer/cancer-causes/diet-physical-activity/alcohol-use-and-cancer.html

هیچنز : الکل باعث می شود تا سایر افراد کمتر خسته کننده باشند .
Alcohol makes other people less tedious
http://www.goodreads.com/quotes/267767-alcohol-makes-other-people-less-tedious-and-food-less-bland
یافته ها حاکی از آن است که رفتارهای مذهبی به صورت مستقیم بر روی ترک کردن ماریجوانا و داروهای اعتیاد آور تاثیر (مثبت)میگذارند
The findings suggest religious behavior has a direct effect on individuals' desistance from marijuana and hard-drug use
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0093854806293485
صدمطالعه از نقش بازدارنده ی دین نسبت به مصرف الکل حکایت دارد
Some 100 studies have suggested religion has a positive effect on preventing alcohol-related problems
http://www.huffingtonpost.com/david-briggs/charlie-sheen-circus-and-_b_836934.html
مطالعات اثبات کرده اند که دینداران به احتمال بسیار کمتری از موادر مخدر و مشروبات الکی استفاده میکنند
Many of the links of religiousness with health, well-being, and social behavior may be due to religion’s influences on self-control or self-regulation.....People with high self-control also have lower alcohol and substance use
http://www.psy.miami.edu/faculty/mmccullough/Papers/Relig_self_control_bulletin.pdf
حکومت بیخدایان شوروی نیز بالاترین میزان مصرف الکل را به خود اختصاص داده بودند.
http://isw.sagepub.com/content/35/4/441.extract
هر چه فرد دیندارتر باشد کمتر به سراغ الکل و مواد مخدر میرود
the greater the likelihood that the youth will maintain religious beliefs which oppose the use of alcohol and marijuana
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/002204267700700306
خوردن مشروبات الکلی در جوامع الحادی مثل چین پذیرفته شده است
Drinking alcoholic beverages has been traditionally accepted in China during major social events
http://www.who.int/bulletin/volumes/91/4/12-107318/en/

به نظر شما آتئیست ها خردگرا هستند یا خردگریز؟ این مقاله در تصمیم گیری به شما کمک کرده است