دلیل منطقی
با توجه به  تعریف ایدئولوژی آتئیسم یک دین و یک ایدئولوژی است. از ویکی پدیا: ایدئولوژی مجموعه از باورها مرتبط در حوزه های فردی و گروهی یا اجتماعی است
Ideology  is a collection of beliefs held by an individual, group or society
https://en.wikipedia.org/wiki/Ideology
 .....
   آتئیسم یک دین است
در دیکشنری آکسفورد هم چنین بیان شده است:  "A system of ideas and ideals" مجموعه ای از ایده ها و آرمان ها
https://en.oxforddictionaries.com/definition/ideology
آتئیسم با توجه به ماهیت خود " مجموعه ای از ایده ها و اعتقادات دیگر را به نمایش میگذارد" برای مثال طبیعت گرایی جز جدایی نشدنی آتئیسم است!! یا بطور مثال در آبیوجنسیس یک اتئیست نمیتواند حرفی از حضور خدا بزند!! یا بطور مثال در بیگ بنگ یک آتئیست  نمیتواند به طراحی شدن بیگ بنگ معتقد باشد!! یک آتئیست نمیتواد به اخلاق الهی باور داشته باشد!! یک آتئیست نمیتواند به چیزی بنام فرشته باور داشته باشد!! یک آتئیست نمیتواند که ادیان را دارای اعتبار و برگرفته شده از حقیقت بداند!! یک آتئیست نمیتواند....!! در نتیجه در میابیم که آتئیسم در واقع مجموعه ای اعتقادات دیگر را به اشتراک میگذارد که طبق تعریف رسمی از ایدئولوژی میتوان آن را یک ایدئولوژی یا یک شبه دین نامید!!
در ضمن دین یک بارو متافیزیک است و لزوما ربطی به بود و نبود خدا ندارد و چون آتئیست ها یک عقیده متافیزیکی مبنی بر نبود خدا دارند ، پس دیندار هستند
Religion is the belief in Spiritual Beings
سایت دانشگاهی
http://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Adler/Reln101/definitions.pdf

پاسخ به یک ایراد
شاید گفته شود که آتئیسم مجموعه ای باور های " عدمی " را به اشتراک میگذارد!! و مجموعه ای از باور های عدمی نمیتوانند یک  ایدئولوژی و یک دین را تشکیل دهند!! در پاسخ به این شبهه میگویم که این فقط یک بازی زبانی است!! چون میتوان خداباوری را نیز به شکلی  ( عدم اعتقاد به عدم وجود خدا ) تعریف کرد که ایدئولوژی نباشد!! اسلام را میتوان به شکلی (عدم اعتقاد به دروغین بودن اسلام) تعریف کرد که مجموعه ای از  باور های عدمی را به اشتراک بگذارد!! مسیحیت را میتوان به شکلی ( عدم اعتقاد به باطل بودن حضرت عیسی ) تعریف کرد که طبق استدلال آتئیست ها ، ایدئولوژی و دین نباشد!!

قانون اساسی آمریکا
بر اساس قانون اساسی آمریکا ، آتئیسم یک دین است و کشور آمریکا نمیتواند آتئیست ها را مجبور به پذیرش عقاید دیگر کند. دادگاه عالی ایالات متحده آمریکا به تقسیم بندی ادیان با توجه مسئله خدا میپردازد و از آتئیسم نیز با عنوان Secular Humanism نام میبرد
n the 1961 U.S Supreme Court case of Torcaso v. Watkins Justice Hugo Black commented in a footnote, "Among religions in this country which do not teach what would generally be considered a belief in the existence of God are Buddhism, Taoism, Ethical Culture, Secular Humanism, and others
http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/367/488.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/367/488/case.html
کیسی لوسکین در این باره میگوید: داداگاه عالی آمریکا در سال 2005 نیز نظر خود را تکرار کرد ر گفت که دین بطور دقیقی تعریف نمیشود. اما با این وجود دادگاه فدرال آمریکا آتئیسم را  در اصلاحیه های فروان یک دین در نظر گرفته است
In 2005, the Supreme Court reiterated its view that religion should not be defined narrowly the Supreme Court has recognized atheism as equivalent to a ‘religion’ for purposes of the First Amendment on numerous occasions
https://www.evolutionnews.org/2014/07/for_first_amend1/#sthash.TT9wqQeQ.dpuf
جان کالورت در این زمینه میگوید: بر اساس بند هفتم دادگاه عالی ایالات متحده آتئیسم بعنوان یک دین در نظر گرفته شده است و بنابراین نمیتوان آن را در مدارس عمومی ترویج کرد
The Seventh Judicial Circuit of the Court of Appeals of the United States held that atheism is a religion. Therefore, it cannot be promoted by a public school.
https://en.wikiquote.org/wiki/Talk:Atheism
از ویکی پدیای انگلیسی: بسیاری از سرشماری های ملی انسان گرایی را زیر مجموعه بی دینی مخصوصا آتئیسم در نظر میگیرند!!
Many national censuses contentiously define Humanism as a further sub-category of the sub-category "No Religion", which typically includes atheist
انسان گرایی کاملا با آتئیسم و آگنوستیک همخوانی دارد
Humanism is compatible with atheism and agnosticism
https://en.wikipedia.org/wiki/Secular_humanism
انسان گرایان سکولار یا آتئیست هستند یا آگنوستیک و شکاکان
secular humanists are atheists, agnostics, or skeptics
https://www.academia.edu/12865354/Secular_Humanism_in_Malawi_A_Philosophical-Theological_Inquiry

مانیفست "دین" آتئیسم
آتئیسم همان نقشی را در زندگی یک بیخدا بازی میکند که دین در زندگی یک مومن اجرا میکند. Ninian Smart استاد دانشگاه اکوادر یک برنامه هفت گانه ای ارائه میدهد که با آنالیز این معیارها میتوان به فهم دین و یک نگرش سکولاری فائق آمد این هفت شاخص عبارتند از: روایت گری ، تجربه، اجتماع، اخلاق ، اعتقادی،  مراسمات و بناهای مورد توجه، که با هم به بررسی آتئیسم و این هفت شاخص میپردازیم!!
http://www2.kenyon.edu/Depts/Religion/Fac/Suydam/Reln101/Sevendi.htm
الف) روایت گری: این بعد به پیدایش جهان میپردازد. مثلا برای مسیحیان کتاب پیدایش در دسترس است و برای آتئیست ها بوجود آمدن جهان از هیچ!!!! یا مثلا پیدا شدن حیات در آبیوجنسیس بطور کاملا شانسی و تصادفی!!
ب) تجربه شخصی: این قسمت مرتبط با تجربیات شخصی فرد در یک دین یا ایدئولوژی است!! برای مثال بسیاری از دینداران گزارش داده اند که در لحظاتی حضور خدا را حس کرده اند. بسیاری از آتئیست ها نیز گزارش داده اند که بعد از انکار خدا به احساس رهایی و آزادی دست یافته اند!!
پ) بعد اجتماعی:  بعد اجتماعی بیشتر به جنبه مدیریت و رهبریت یک گروه میپردازد. برای مثال کشیشان و روحانیان این نقش را برای دینداران بازی میکنند و برای آتئیست ها کسانی مثل هیچنز و داوکینز و سم هریس!! در این رابطه خوب است که به مجمع بین المللی جهانی آتئیسیم در ملبورن استرالیا هم اشاره شود که برای آینده آتئیسم تصمیم گرفته میشود
ت) اخلاقیات: بعد اخلاقی به بررسی پارادایم نظام اخلاقی میپردازد. برای دینداران کتاب مقدس منشا و راهنمای اخلاق است و برای آتئیست ها، اخلاق داروینیستی این نقش را بازی میکند!! قابل توجه است که رهبران آتئیست مصرانه ادعا میکنند که نظان اخلاقی آتئیسم بسیار بهتر از ادیان است!!
ث) دکترین اعتقادی: این بخش به فلسفه آن ایدئولوژی میپردازد. برای  مثال هر دینی یک فسلفه خاص جهان بینی دارد، آتئیست ها نیز دارای اعتقادات فسلفی مانند اینکه روح وجود ندارد، دنیای پس از مرگ وجود ندارد، خدا وجود ندارد، ایمان یک توهم است و ...
ج) تشریفات دینی: این قسمت بیشتر با مراسمات و جشن ها وآیین های دینی مرتبط است برای مثال مسلمانان روز تولد حضرت محمد و مسحیان روز تولد حضرت عیسی را گرامی میدارند و به جشن میپردازند. آتئیست ها نیز روز تولد داروین و داوکینز را گرامی میدارند و در سالروز مرگ هیچنز به یادآوری بیانات هیچنز میپردازند!!
چ) بناهای مورد توجه: بسیار از ادیان مکان های مقدسی چون کلیسا و مسجد را گرامی میدارند در مقابل بسیاری از آتئیست ها استدلال میکنند که  تمام طبیعت مقدس است و تمام طبیعت برای ما قابل یادبود است!! یا مثلا کلیساهای بیخدایی که در ادامه به آنها اشاره میکنیم!!
http://creation.com/atheism-a-religion
مشاهده کردیم که همه شاخص های دینی در آتئیسم موجود است و با جرات میتوان آتئیسم را یک دین نامید!!

آتئیسم و دین شیطان پرستی
آنتوان لاوی در سال 1966 تاسیس یک دین آتئیسم شیطان محور را اعلام کرد، لاوی آتئیست بود و وجود خدا را انکار میکرد البته شیطان پرستی به این معنا نبود که چیزی بنام شیطان وجود خارجی داشته باشد یا اینکه شیطان را بعنوان خدا بپرستند ( در واقع مفهوم شیطان همام مفهوم برهان شر است که آتئیست ها به آن معتقدند و از این نظر همه آتئیست ها شیطان پرست هستند!!) بلکه شیطان بعنوان نماد و سمبل این جریان آتئیستی بود . لاوی جهت گیری این مکتب را بر مبنای جهان بینی آتئیستی بنیان نهاد!!
LaVeyan Satanism is a new religious movement founded in 1966 . LaVey was an atheist, rejecting the existence of all gods. Accordingly, LaVey and his Church do not espouse a belief in Satan as an entity who literally exists,and LaVey did not encourage the worship of Satan as a deity. Instead, the use of Satan as a central figure is intentionally symbolic. LaVey sought to cement his belief system within the secularist world-view that derived from  an atheistic basis
https://en.m.wikipedia.org/wiki/LaVeyan_Satanism

کلیسای آتئیسم
هافینگنون پست: آتئیست مشهور ساندرسون جونز در سال 2013 رسما وجود کلیساهای آتئیسم را اعلام کرد و بسرعت در میان آتئیست ها همه گیر شد و بیخدایان 28 شهر مختلف نیر اقدام به تاسیس کلیساهای آتئیستی کردند!!
http://www.huffingtonpost.com/2014/01/06/atheist-church-split_n_4550456.html
بی بی سی نیز گرارش میدهد که آتئیست ها در این کلیسا دور هم جمع میشوند و به بررسی اصول آتئیسم از جمله عدم وجود خدا و عدم وجود معاد و ... میپردازند جالب است که بی بی سی هم گواهی میدهد که آتئیسم تبدیل به یک دین شده است!!
http://www.bbc.com/news/magazine-21319945
نیویورک تایمز نیز گزارش میدهد که بسیاری از آتئیست ها احساس هویتشان را از دست داده اند برای همین رهبران آنان رو به تاسیس کلیساهای آتئیست آورده اند!!
http://www.nytimes.com/2013/06/24/us/in-the-bible-belt-offering-atheists-a-spiritual-home.html?_r=0

شواهد دیگر
اگر آتئیسم یک دین نیست پس چرا این حجم زیاد از تبلیغات آتئیسم توسط بیخدایان شاهد هستیم؟ مگر عقیده ای که یک دین و ایدئولوژی نباشد قابل تبلیغ کردن است؟ در لینک زیر 30 سایت و بلاگ پربازدید آتئیستی نشان داده شده است
http://blog.feedspot.com/atheist_blogs/
اگر آتئیسم دین نیست پس چطور داوکینز به خودش جرات میدهد که برای بیخدایی اصول و قوانین و اخلاقیات تعیین کند؟داوکینز همانند دستورات کتب مقدس به صادر کردن دستوراتی در غالب ده فرمان روی آورده است!! چون او نیز فهمیده است که آتئیسم یک دین و یک ایدئولوژی است
https://en.wikipedia.org/wiki/Alternatives_to_the_Ten_Commandments
و یکی از بزرگترین مدارک دال بر ایدئولوژی بودن آتئیسم تدریس اصول و پایه های آتئیسم در برخی دانشگاه ها است همانطور که میدانید ایده نبود خدا نمیتواند یک ترم تحصیلی را تشکیل دهد اما اصول آتئیسم که مجموعه ای از چندین عقیده مختلف است قابل تدریس و بررسی است!! برای مثال دانشگاه میامی در نظر دارد که دین آتئیسم را در کلاس هایش بررسی کند!!
https://www.nytimes.com/2016/05/21/us/university-of-miami-establishes-chair-for-study-of-atheism.html?_r=1
هربرت اسپنسر ، فیلسوف بزرگ انگلیسی میگوید که در در مسئله منشا جهان تنها سه دیدگاه مطرح است ، موضع تئیسم ، موضع پانتئیسم ، موضع آتئیسم ، و هر سه این جهان بینی ها هم با توجه به تعریف خود یک دین به حساب می آیند
In his book First Principles (1862), the 19th-century English philosopher and sociologist Herbert Spencer wrote that, as regards the origin of the universe, three hypotheses are possible: self-existence (atheism), self-creation (pantheism), or creation by an external agency (theism) . and concluded that "even positive Atheism comes within the definition" of religion.
https://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_atheism#cite_ref-61
آتئیست ها منفورترین اقلیت دینی در آمریکا هستند. نکته مهم این است که این دانشگاه از عبارت Religious Minority یعنی اقلیت دینی برای آتئیست ها استفاده کرده است . یعنی در واقع آتئیسم یک ایدئولوژی و مکتب است .
Atheists Remain Most Disliked Religious Minority in the US
دانشگاه میته سوتا
http://www.plts.edu/faculty-staff/documents/ite_dawkins.pdf

تحقیقات علمی
بر اساس مطالعات دانشگاه کمبریج مشخص شده است که آتئیسم در ماهیت خود یک دین است
Atheism is as natural as religion, study suggests
http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/atheism-is-as-old-as-religion-new-study-suggests-a6879341.html
دین ممکن است شامل ایمانی به وجود یک موجود فراطبیعی یا عدم وجود آن باشد. ممکن است ایمان داشته باشید که یک زندگی پس از مرگ  وجود دارد یا ندارد. از این منظر، آتئیسم یک  دین است  و نیازمند ایمان است، درست مثل موضع تئیسم که نیازمند بستر دینی است
Religion may involve faith that there is a supernatural being or faith that there is not. It may involve faith that there is an afterlife or faith that there is not. From this perspective, atheism is religion, requiring faith, just like any well- known theism
دانشگاه نوادا
https://www.unr.edu/Documents/business/economics/papers/recent/unreconwp08003.pdf
آتئیست ها به وضوح اعتقادی دارند که خدایی نیست ، روزهای مقدسی همچون روز تولد داروین یا راسل یا توماس پین دارند ، نیو آتئیست ها ، افرادی چون داوکینز و سم هریس را تحسین میکنند و آنها را میپرستند ، اگر چه نیو آتئیست ها نظام اخلاقی خوبی ندارند اما ادعا میکنند که نظام اخلاقی آنها بهتر از ادیان است. همچنین سازمان های زیادی را در سطح جهان دارند.این بینش از آتئیسم در واقع یک دین است
New Atheists clearly have a creed—the denial of God’s existence. The cultus of atheism is minimal, though there are “holy days” like Bertrand Russell day, Thomas Paine day, and Darwin Day, and they functionally worship people like Sam Harris, Daniel Dennett, Richard Dawkins, or Christopher Hitchens. Though they have no basis for their morality, the New Atheists are adamant that their ethical standards are superior to traditional religions. And they have multiple communities, including American Atheists, United Coalition of Reason, and the Atheist Alliance International. For atheists like this, atheism is a religion.
سایت دانشگاهی
http://www.dbts.edu/2015/09/14/is-atheism-a-religion/
مسلما ممکن است که افراد بی دین هم دارای ایمان باشند. مثلا آتئیست های علم گرا یا طبیعت گرایان ایمان دارند دارند که همه حقیقت در طبیعت قابل دسترسی است و هیچ چیزی فراتر از طبیعت نیست
There may also, arguably, be non-religious faith: for example ‘scientific atheists’, or ‘naturalists’, may be making a faith venture when they take there to be no more to reality than is in principle discoverable by the natural sciences
دانشگاه استنفورد
https://plato.stanford.edu/entries/faith/

در رسانه ها
در مستند مشکلات آتئیسم در شبکه بی بی سی به همراه  راد لیدل: بخشی از آتئیست ها در حال تبدیل به انسان های دگماتیسم هستند، زیرا آنها یک حس یقین وحشتناکی نسبت به عدم وجود خدا دارند  و کسانی که معتقد به وجود خدا هستند را فریب خورده و احمق میدانند . آتئیست ها باید در عقاید خود سخت گیر باشند و گرنه مورد نفرت مردم واقع میشوند!! آتئیسم بوسیله خودش در حال تبدیل شدن به یک "دین" است ، آنها اساتید و اصول مقدسی دارند!! همراه با معابد باشکوه ، رازهای دروغین و حقایق ناشناخته !!
Some atheists have become rather dogmatic. Terribly certain in their conviction that there is no God and anyone who thinks there is is a deluded and dangerous fool. ,,,atheists are becoming as intransigent about their own views as the people they so despise.Atheism is becoming a religion of its own. It already has its gurus and its revered sacred texts... It has its magnificent temples within which lie mysteries and unknowable truths
http://www.wnd.com/2005/08/31895/
در سال 2014 در مقاله ای زیبا که در New Republic منتشر شد،جان گری فیلسوف بیخدا ، ذهن بسته نیو آتئیست هایی همچون ریچارد داوکینز را یک شبه دین اعلام کرد!!
In a 2014 New Republic article entitled The Closed Mind of Richard Dawkins: His atheism is its own kind of narrow religion, the atheist philosopher John Gray
https://newrepublic.com/article/119596/appetite-wonder-review-closed-mind-richard-dawkins