اعلام شگفتی دانشمندان در برابر نظم موجود در جهان در جدیدترین نشست انجمن نجوم آمریکا و پایانی بر ادعای آتئیست‌ها مبنی بر عدم وجود نظم در جهان و آنتروپی!! انجمن نجوم آمریکا(AAS) که هر سال تشکیل جلسه داده و جدیدترین موضوعات نجومی را مورد بررسی قرار میدهد، در جلسه‌ی اخیر خود که امسال(2017) بر گذار شد، شگفتی دانشمندان از وجود نظم در جهان را اعلام کرد.....
  آنتروپی و نظم
قبل از اینکه مقاله را به همراه ترجمه بیاوریم سوال مهم زیر را در ذهن خود تجسم کنید:مطمئنا درست شدن قلعه‌های شنی در سواحل دریا توسط انسان‌ها را دیده‌اید. اکنون یک بمب را تصور کنید که پر از شن است. اگر این بمب منفجر شود مطمئنا انتظار دارید که شن‌های موجود در آن با سرعت بسیار زیاد در هوا پراکنده شوند و هیچگونه انتظاری ندارید که بعد از انفجار بمب، این شن‌ها که در هوا پراکنده هستند تشکیل قلعه‌ها‌یی شنی دهند همانند آنچه انسان‌ها میسازند. اما اگر این اتفاق رخ دهد و به طرز شگفت‌انگیزی بلافاصله بعد از انفجار بمب این شن‌ها که در هوا پراکنده هستند تشکیل قلعه‌های شنی پیچیده‌ای دهند همانند آنچه انسان‌ها میسازند چه نتیجه‌ای میگیرید؟اکنون به متن دقیق مقاله بر میگردیم:
One of the strangest properties of our universe is that it has very low entropy, meaning there is relatively low disorder, or conversely a large amount of order, among all of the particles. Think of it this way: Imagine a bomb full of sand exploding onto an empty surface—that’s the Big Bang. You would expect a pretty uniform heap of sand after the explosion, but instead, our universe immediately arranged into lots of sand castles… and we don’t really know why… The Big Bang could have (and maybe should have) resulted in a high-entropy mass of uniformly distributed, disorganized stuff. Instead, we’ve got star systems... We have order.
یکی از عجیب‌ترین ویژگی‌های جهان ما این است که جهان دارای آنتروپی بسیار کمی است. به این معنا که بی‌نظمی بسیار کمی در جهان وجود دارد یا به بیانی دیگر مقدار عظیمی نظم درمیان همه‌ی ذرات جهان وجود دارد. برای درک بهتر این موضوع بیگ بنگ(شروع جهان) را میتوان به یک بمب پر از شن تشبیه کرد. اگر یک بمپ پر از شن منفجر شود شما انتظار دارید که شن‌ها به طور یکنواخت به اطراف پراکنده شوند( و هیچ قلعه‌ی شنی ساخته نشود). اما در عوض جهان ما بعد از انفجار(بعد از شروع شدن) سریعا به قلعه‌هایی از شن تبدیل شده است و ما واقعا نمیدانیم چرا. جهان بعد از شروع شدن(بیگ بنگ) میتوانست و حتی باید به یک توده‌ با آنتروپی و بی‌نظمی بسیار بالا تبدیل میشد اما در عوض ما منظومه‌های خورشیدی و کهکشان‌ها و... داریم که همگی با خلاء تاریک به هم مرتبط هستند. به عبارت دیگر ما نظم داریم( جهان نظم دارد).

همان‌گونه که مشاهده کردید انجمن نجوم آمریکا در جدیدترین نشست خود(2017) از نظم شگفت‌انگیز در جهان سخن میگوید. جالب این است آتئیست ها شدیدا سخن از آنتروپی و بی‌نظمی در جهان میزنند و نمیدانند که خوده آنتروپی جهان چنان شگفت‌انگیز و دقیق برای ایجاد جهان تنظیم شده است که دانشمندان در حیرت و شگفتی هستند. همچنین در این مقاله به وضوح اعلام شده است که هیچ پاسخ دقیقی برای منشاء جهان وجود ندارد و دیدگاه‌هایی مانند جهان‌های موازی(وجود جهان‌های دیگر به غیر از جهان ما) صرفا حدس و گمان هستند و حتی نمیتوان آن‌ها را نظریه خواند. متن دقیق منتشر شده در این مقاله:قبل از شروع جهان( بیگ بنگ) چه اتفاقی رخ داده است؟ باید گفت که ما نمیتوانیم به طور دقیق به این سوال پاسخ دهیم اما میتوانیم حدس و گمان بزنیم. به کمک شان کارول فیزیک‌دان موسسه‌ی تکنولوژی کالیفرنیا که در جلسه‌ی اخیر انجمن نجوم آمریکا سخنرانی کرده است. مجددا باید بگوییم که این‌ها حدس و گمان هست نه نظریه و تئوری. همان‌گونه که پیتر وایت فیزیک‌دان دانشگاه کلمبیا گفت: ما نمیدانیم چه اتفاقی افتاده است و فیزیکدانان واقعا در تاریکی قرار دارند( هیچ آگاهی نسبت به قبل از بیگ بنگ ندارند).همان‌گونه که مشاهده کردید دیدگاه‌هایی مانند جهان‌های موازی(وجود جهان‌های دیگر به غیر از جهان ما) و دیدگاه‌هایی مانند پیدایش جهان از هیچ و نظریه ریسمان و... همگی صرفا حدس و گمان هستند و حتی نمیتوان آن‌ها را نظریه خواند.

لینک مقاله در سایت Gizmodo:
https://gizmodo.com/what-was-our-universe-like-before-the-big-bang-1791889926
لینک این کنفراس در سایت انجمن نجوم آمریکا:
https://aas.org/meetings/aas229/videos
برای شنیدن سخنان شان کارول، بعد از باز شدن لینک، بر روی شماره‌ی 217.01 فشار دهید.