این‌بار خود سایت علمی و معروف کیهان cosmos در 19 دسامبر 2016 رسما اعلام کرد:جهان چنان به طرز شگفت انگیز و اسرار آمیزی به طور دقیق تنظیم شده است که دانشمندان نمیتوانند هیچ توجیهی( مادی) برای این تنظیمات شگفت انگیز ارائه کنند.....
  اصل آنتروپیک
در مقاله‌ای که هشت روز پیش سایت علمی و معروف کیهان(cosmos) منتشر کرده است, ابتدا تعدادی از تنظیمات شگفت انگیز جهان هستی از جمله جرم کوارک‌ها, تقارن جهان , تنظیمات دقیق نیروهای بنیادی, میزان انرژی و ماده و ... نام برده شده است که اگر هرکدام از این تنظیمات اندکی متفاوت بودند, تمام جهان هستی نابود میشد, سپس در پاسخ به این سوال که این تنظیمات دقیق جهان را چگونه میتوان توجیه کرد؟سایت cosmos اعلام میکند که 3 حالت دارد:
1: خدا جهان را اینگونه به طور دقیق تنظیم کرده باشد.
2: جهان توسط یک هوش برتر شبیه سازی شده باشد, که در نهایت این نیز نسخه‌ی دیگری از نظریه‌ی وجود داشتن خالق است.
3: فرض کنیم که تعداد بسیار زیادی(میلیاردها) جهان دیگر به غیر از جهان ما وجود داشته باشد که نه تنها هیچ شاهدی برای وجود جهان‌های دیگر وجود ندارد بلکه این استدلال نیز بی فایده است و پاسخی به این تنظیمات دقیق نیست و سوال درباره‌ی دلیل این تنظیمات دقیق همچنان باقی میماند و فقط یک مرحله بالاتر میرود.

 مختصری از توضیحات سایت cosmos درباره‌ی فرضیه‌ی "وجود جهان‌های دیگر" و نا کار آمد بودنش در توجیه این تنظیمات دقیق را عینا به همراه ترجمه می‌آوریم:
1: at present, we have no idea whether this immense sea of universes exists, and they may always be beyond the reach of experiment and observation.
2: we expect the vast majority of these universes to be stone cold dead, incapable of hosting complexity and life of any form.
3: the multiverse seems so wasteful.  why did it produce any life-bearing universes at all when it would have been easy for them all to be sterile? The question of fine-tuning seems to have been pushed to a higher level.
ترجمه:
1: در حال حاضر ما هیچ ایده‌ای نداریم که آیا واقعا این دریای عظیم از جهان‌ها(تعداد بسیار زیاد از جهان‌ها) وجود دارد یا نه, و ممکن است برای همیشه فراتر از حیطه‌ی تجربه و مشاهده‌ی ما باشد( ممکن است هیچ وقت مدرکی دال بر اینکه جهانی دیگر وجود دارد بدست نیاید)
2: (اگر جهان‌های دیگری وجود داشته باشد) ما انتظار داریم که اکثریت قریب به اتفاق این جهان‌ها مرده و ناتوان از میزبانی هر نوع حیاتی باشند.
3: فرضیه‌ی وجود جهان‌های دیگر بسیار بی‌ فایده به نظر میرسد. اصلا چرا باید جهانی که توانایی میزبانی زندگی دارد تولید شود در حالی که همه‌ی جهان‌های تولید شده به راحتی میتوانستد فاقد توانایی برای میزبانی حیات باشند؟ به نظر میرسد سوال درباره‌ی دلیل این تنظیمات دقیق فقط به یک مرحله بالاتر میرود( فرضیه‌ی وجود جهان‌های دیگر نمیتواند پاسخی به این تنظیمات شگفت انگیز و اسرار آمیز جهان باشد و سوال درباره‌ی دلیل این تنظیمات دقیق همچنان باقی میماند و فقط یک مرحله بالاتر میرود)

 به طور خلاصه جهان ما آنقدر به طرز شگفت انگیز و اسرار آمیزی دقیق تنظیم شده است که دانشمندان نمیتوانند هیچ توجیه مادی برای این تنظیمات شگفت انگیز ارائه کنند و عملا 2 راه بیشتر وجود ندارد, یا بپذیریم خدا وجود دارد یا بپذیریم جهان ما توسط یک هوش برتر شبیه سازی شده است( که همان‌گونه که cosmos اعلام کرد این نیز نسخه‌ی دیگری از وجود داشتن خالق است) و دیگر جملاتی مثل شانسی و خود به خود به وجود آمدن جهان به زباله‌دان تاریخ پیوسته است.

 لینک کامل این مقاله که سایت علمی و معروف کیهان(cosmos)  منتشر کرده است:
https://cosmosmagazine.com/physics/a-universe-made-for-me-physics-fine-tuning-and-life