کتاب جدید مایکل دنتون که در آن غیرممکن بودن فرگشت داروینی را اثبات کرده است به عنوان بهترین کتاب سال 2016 معرفی شد. سرانجام مجله‌ی اسپکتاتور (The Spectator) بهترین و بدترین کتاب‌های سال 2016 را معرفی کرد و کتاب جدید مایکل دنتون که به طور جامع و کامل به بررسی فرگشت داروینی پرداخته و با شواهد علمی فوق العاده قوی، غیرممکن بودن فرگشت داروینی را ثابت میکند به عنوان بهترین کتاب سال 2016 معرفی شد.
جالب اینکه اسپکتاتور در توضیح دلایل خود برای انتخاب این کتاب به عنوان بهترین کتاب سال 2016 اینگونه استدلال میکند:.....
  بهترین کتاب علمی سال
توضیحاتی که مایکل دنتون در این کتاب ارائه کرده است بر مبنای علم خالص است. بسیار بعید است شخصی این کتاب را بخواند و قانع نشود که فرگشت داروینی امکان پذیر نیست( هرکسی، چه زیست شناسان و چه افراد معمولی، این کتاب را بخواند صد در صد و به طور انکار نشدنی قانع خواهند شد که فرگشت داروینی امکان پذیر نیست). فسیل‌های فراوانی وجود دارند که نشان‌دهنده‌ی تحول درون گونه‌ها است اما هیچ فسیلی وجود ندارد که نشان دهنده‌ی تغییر یک گونه به یک گونه‌ی دیگر باشد( هیچ شاهدی وجود ندارد که نشان دهد دو نوع مختلف از حیوانات دارای جد مشترک هستند). توضیحات مایکل دنتون در زمینه‌ی ژنتیک و اینکه علم ژنتیک فرگشت داروینی را نابود میکند فوق العاده قوی و شفاف( و غیر قابل انکار) است.

پ.ن: همچنین در پاسخ به کسانی که ممکن است بپرسند اگر فرگشت درست نیست پس جایگزینش چیست؟ باید گفت که اختلاف میان فرگشت‌گراها و مخالفان فرگشت در این است که آیا نوع‌های مختلف جانداران جد مشترک دارند یا نه؟ فرگشت گرا معتقد هستند که نوع‌های مختلف جانداران جد مشترک دارند اما مخالفان معتقد هستند که نوع های مختلف جانداران دارای جد مشترک نیستند و انواع حیوانات میتوانند به طور مستقل و مجزا شکل بگیرند و کامل شوند بدون اینکه هیچ احتیاجی به وجود جد مشترک بین آنها و رخ دادن فرگشت باشد و اکنون مایکل دنتون( که یکی از اعضای موسسه‌ی دیسکاوری نیز هست) چنان با اقتدار و به طور غیر قابل انکار ثابت کرد فرگشت داروینی و وجود جد مشترک امکان پذیر نیست که کتابش از طرف اسپکتاتور لندن به عنوان بهترین کتاب 2016 معرفی شد.
ما نیز به نوبه‌ی خود به این دانشمند بزرگ تبریک میگوییم.
لینک مجله‌ی اسپکتاتور The Spectator که در 12 نوامبر 2016  لیست بهترین و بدترین کتاب‌های 2016 را منتشر کرد:
http://www.spectator.co.uk/2016/11/the-best-and-worst-books-of-2016-chosen-by-some-of-our-regular-contributors/