ناقوس مرگ داروینیسم به صدا در آمده است...این بار انجمن فیزیولوژی بریتانیا به بررسی ناکارآمدی نئوداروینیسم پرداخته و در مقاله‌ای که ژورنال فیزیولوژی آن را منتشر کرد, رسما اعلام شد:تمام ارکان‌های اصلی نئوداروینیسم رد شده است. تغییرات ژنتیکی بر خلاف تصور گذشته, تصادفی نیستند...
  رد داروینیسم
قسمت‌هایی از این مقاله که در ژورنال فیزیولوژی آمده را عینا به همراه ترجمه می‌آوریم:
1: Neo-Darwinism is based on random mutations accumulating to produce gradual change through natural selection... We now know that genetic change is far from random and often not gradual
2: All careful studies of mutagenesis find statistically significant non-random patterns of change
3: all the central assumptions of the Modern Synthesis (often also called Neo-Darwinism) have been disproved
1: نئوداروینیسم بر پایه‌ی ذخیره‌ی جهش‌های تصادفی برای تولید تغییرات تدریجی از طریق انتخاب طبیعی است...  (اما) ما اکنون میدانیم که تغییرات ژنتیکی از تصادفی بودن به دور است و همچنین اغلب تدریجی نیستند
2: تمام مطالعات دقیق درباره‌ی جهش‌ها(جهش زایی) نشان دهنده‌ی الگوهای غیر تصادفی و معنی‌دار برای تغییرات است
3: تمام ارکان‌های اصلی نئوداروینیسم رد شده است
(دقت کنید که این مطالب را خوده ژورنال فیزیولوژی تایید و منتشر کرده است. اساس تفکر خداناباوران جهش‌های تصادفی و تغییرات تدریجی است، اما اکنون مشخص شده که نه جهش‌ها تصادفی هستند و نه تغییرات تدریجی هستند)

 در ماه‌های اخیر خبر اینکه در آخرین جلسه‌ی آکادمی علمی بریتانیا(2016)  ناکارآمدی داروینیسم مورد بررسی قرار گرفت را شنیده‌اید. بعد از انتشار این خبرها پیروان داروینیسم برای جلوگیری از رسوایی بیشتر به تکاپو افتادند که این شکست را از هر راهی که شده توجیه کنند. از جمله اعلام کردند که در جلسه‌ی اخیر آکادمی علمی بریتانیا فقط در مورد کشفیات جدید زیست‌شناسی و آپدیت شدن فرگشت بحث شده و فرگشت قرار است آپدیت شود. باید از این پیروان شکست خورده‌ی داروینیسم پرسید که آیا قرار است فرگشت آپدیت شود و یا قرار است داروینیسم نابود شود؟ برای اینکه جواب این سوال را بدانید و همچنین برای اینکه بدانید چرا در نشست اخیر آکادمی علمی بریتانیا ناکار آمدی داروینیسم بررسی شد ابتدا به توضیحات زیر دقت کنید:
مکانیزم نئوداروینی( یا همان سنتز مدرن) بر جهش‌های تصادفی که در DNA رخ میدهد و به نسل‌های بعد منتقل میشود استوار است. به عبارت دیگر پیروان داروینیسم ادعا میکردند که گونه‌های مختلف جانداران از طریق جهش‌های تصادفی که در DNA رخ میدهند شکل گرفته‌اند. به این صورت که طی سال‌های بسیار زیاد این جهش‌هایی که در DNA رخ داده‌اند و  از طریق انتخاب طبیعی به نسل‌های بعد منتقل شده‌اند, روی هم انباشته شده و باعث شکل‌گیری گونه‌های جدید موجودات میشوند
به طور خلاصه ادعا میشد آن چیزی که به نسل‌های بعد منتقل میشود و عامل اصلی شکل‌گیری گونه‌های مختلف جانداران است, فقط و فقط جهش‌های تصادفی است که از طریق انتخاب طبیعی به نسل‌های بعد منتقل میشود. اما اکنون مشخص شده است که اولا جهش‌هایی که قبلا تصادفی نامیده میشدند, در واقع تصادفی نیستند و دوما این جهش‌ها تنها چیزی نیستند که به نسل‌های بعد منتقل میشوند بلکه عوامل بسیار زیاد و مهم‌تر دیگری در شکل گیری DNA و گونه‌های مختلف جانداران نقش دارند, به طوری که این جهش‌ها به حاشیه رفته و تاثیر چندانی در شکل گیری گونه‌های مختلف جانداران ندارند(از جمله اپی‌ژنتیک و انتقال افقی DNA و... که این جهش‌ها را به طور کامل به حاشیه میبرند) به عبارت دیگر اکنون مشخص شده است که نه تنها جهش‌های تصادفی همه‌ی گونه‌های مختلف جانداران را به وجود نیاورده, بلکه اصلا جهش‌های تصادفی و انتخاب طبیعی(نئوداروینیسم) در حاشیه هستند و تاثیر چندانی در شکل‌گیری گونه‌های مختلف جاندران ندارند و جالب‌تر اینکه این جهش‌ها دارای الگوی غیر تصادفی هستند. به همین دلیل در جلسه‌ی اخیر آکادمی علمی بریتانیا نا کارآمدی داروینیسم(جهش‌های تصادفی و انتخاب طبیعی) بررسی شد

لینک مقاله‌ی ژورنال فیزیولوژی:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/expphysiol.2012.071134/full