چین در حال تبدیل شدن به کشور مذهبی است!!  به نقل از تلگراف
خوشبختانه بعد از مرگ مائو در سال 1976 تعداد دینداران چینی بطور وسیعی در حال افزایش است. تا جاییکه محققان میگویند تا سال 2030 جمعیت دینداران در چین بیشتر از آمریکا (بیش از نود درصد آمریکا خداباور است) خواهد بود.....
   رشد ادیان در چین
اما چرا بیخدایان چینی به سمت خدا روی آورده اند؟؟ این سوال را از خوشان میپرسیم
"If everyone in China believed in Jesus then we would have no more need for police stations. There would be no more bad people and therefore no more crime.
آنها میگفتند که : اگر همه مردم چین به خدا ایمان داشتند ما دیگر نیازی به پلیس نداشتیم ، دیگر آدم های بدی وجود نداشت ، دیگر جنایتی وجود نداشت !!

این خبر از جهات مختلفی مهم است
چون کشور چین رتبه دوم  اقتصادی  ( بعد از آمریکای خداباور) را در جهان دارد که از همین جا میتوانیم به رابطه ثروت یک کشور و دینی بودن آن کشور پی ببریم!!
http://www.investopedia.com/articles/investing/022415/worlds-top-10-economies.asp
در همین رابطه نیال فرگوسن ، تاریخدان دانشگاه هاروارد میگوید:
Through a mixture of hard work and thrift the Protestant societies of the North and West Atlantic achieved the most rapid economic growth in history.
  جوامع دینی ( پروتستان ) توانستند با کار سخت و صرفه جوبی به سریعترین رشد اقتصادی در تاریخ دست یابند
https://tifwe.org/the-protestant-work-ethic-alive-well-in-china/

همچنین از نظر هوش و آی کیو چینی ها از مقام برجسته ای برخودار هستند. یعنی باهوش ترین مردمان جهان خدا و ادیان را انتخاب کرده اند و فهمیده اند که بیخدایی دروغی بیش نیست و بایدآن را از خود طرد کنند!! 
https://iq-research.info/en/page/average-iq-by-country

از دیگر نکاتی که میشه از این خبر استخراج کرد:
اینکه پذیرش دین اجباری نیست و همونطور که میبینین مردم آزادانه دارن دیندار و خداباور میشن و خداباور بودن هیچ ربطی به موقعییت جغرافیایی نداره و در هر نقطه ای از دنیا میتوان خداباور شد. فقط کافی است اهل تحقیق و تفکر باشیم.

منبع خبر در تلگراف:
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/china/10776023/China-on-course-to-become-worlds-most-Christian-nation-within-15-years.html