فرگشت مد نظر آتئیست‌ها در حال تبدیل شدن به عاملی برای اثبات هدفمندی در پیدایش موجودات زنده!! آیا از ابتدا مشخص بوده است که چه نوع موجودات زنده‌ای بر روی زمین ایجاد میشوند؟ یا موجودات زنده‌ای که اکنون روی زمین وجود دارند محصول تصادفات هستند و شانسی انتخاب شده‌اند؟.....
   فرگشت  هوشمند 
 حامیان فرگشت همیشه معتقد بودند که از ابتدا مشخص نبوده چه نوع موجوداتی روی زمین شکل خواهد گرفت و موجودات زنده‌ای که اکنون روی سیاره‌ی زمین هستند, محصول جهش‌های تصادفی میباشند و از این رو ممکن بود جهش‌های تصادفی دیگری رخ دهد و به عنوان مثال عقاب و یا حتی انسان ایجاد نشوند و در عوض موجودات دیگری ایجاد شوند. اما در سال‌های اخیر دانشمندان به کشفیات شگفت‌انگیزی رسیده‌اند که در حال دگرگون کردن علم و تبدیل کردن فرگشت به عاملی برای اثبات وجود هدفمندی خیره کننده در پیدایش موجودات است. یکی از این شگفتی‌ها این است که دانشمندان به این نتیجه رسیده‌‌اند که تا حد بسیار زیادی از ابتدا مشخص بوده چه نوع موجودات زنده‌ای روی زمین شکل خواهند گرفت.به عنوان مثال ژورنال آکادمی علمی بریتانیا و ncbi با انتشار مقاله‌ای اعلام کردند:
Should the tape of life be replayed, would it produce similar living beings? A classical answer has long been ‘no’, but accumulating data are now challenging this view recent observations suggest that there are predictable portions within life's tape and that evolution might not be as unpredictable as once thought 25 years ago.
اگر نوار زندگی را تکرار کنیم آیا مجددا همین موجودات زنده ی فعلی ایجاد میشوند؟ پاسخ کلاسیک به این سوال برای مدت طولانی "نه" بود, اما اطلاعات جدید بدست آمده این دیدگاه را به چالش کشید. مشاهدات اخیر نشان دادند که قسمت‌های قابل پیش بینی در نوار زندگی وجود دارد و تکامل ممکن است آنگونه که 25 سال پیش تصور میشد, غیرقابل پیش بینی نباشد
http://rsfs.royalsocietypublishing.org/content/5/6/20150057
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26640652

به این مثال دقت کنید: وقتی یک تاس را پرتاپ میکنید ممکن است هر کدام از اعداد 1 تا 6 به طور شانسی انتخاب شود. حال تصور کنید یک تاس در دستتان هست و وقتی این تاس را 3بار پرتاب کنید به طور کاملا تصادفی به ترتیب اعداد 1 و 4 و 6 ظاهر شوند. اکنون اگر مجددا از شما بخواهند 3 بار دیگر همان تاس را بیندازید, چقدر احتمال دارد که دقیقا همان اعداد قبلی( یعنی 1 و 4 و 6) ظاهر شوند؟ مطمئنا پاسخ این است که به احتمال زیاد اعداد متفاوتی ظاهر میشوند و بعید است که دقیقا همان سه عدد قبل ظاهر شوند. حال تصور کنید شرایط به گونه‌ای است که اگر هزاران بار این تاس را به ترتیب 3 بار پرتاب کنید, هر دفعه دقیقا همان اعداد(یعنی 1 و 4 و 6) ظاهر میشوند! برداشت شما از اینکه هربار این تاس را 3 بار پشت سر هم پرتاب میکنید به طرز شگفت انگیز و عجیبی همیشه فقط همان 3 عدد ظاهر میشود چیست؟ دانشمندان در حال رسیدن به این نتیجه هستند که پیدایش موجودات زنده روی زمین  نیز همین‌گونه است. همانگونه که هر بار تاس را به ترتیب 3 بار پرتاپ میکردید همیشه همان 3 عدد یکسان می آمد, همین اتفاق برای موجودات زنده نیز رخ میدهد و هر بار حیات را آغاز کنیم مجددا همین موجودات زنده ایجاد خواهند شد. دقت کنید که طبق دیدگاه حامیان فرگشت پیدایش موجودات زنده تصادفی است و اگر زمان را به عقب برگردانیم ممکن بود جهش‌های دیگری رخ دهد و موجودات دیگری به وجود آیند. اما اکنون دانشمندان به این نتیجه رسیده اند همانگونه که هربار 3 بار تاس را می‌انداختید همیشه اعداد 1 و 4 و 6 ظاهر میشدند, اگر حیات دوباره آغاز شود نیز همیشه همین موجودات فعلی ایجاد خواهند شد.
سایت علمی کوانتا(سومین سایت علمی معتبر جهان) نیز با انتشار مقاله‌ای اعلام کرد:اگر ما بتوانیم دوباره جهان را آغاز کنیم, آیا حیات مجددا همین گونه تکامل میابد؟ تعداد زیادی از زیست شناسان معتقد بودند: خیر, اگر نوار زندگی را تکرار کنیم ممکن است جهش‌های دیگری رخ دهند و شما را به مسیرهای دیگری ببرد. (اما) طبق نتایج جدید منتشر شده در ژورنال Science سلول‌های دسای( Desai’s yeast ) این باور را زیر سوال بردند
https://www.quantamagazine.org/20140911-evolutions-random-paths-all-lead-to-the-same-place/
پ.ن: در مورد تاس‌ها, هر شخصی به این نتیجه میرسد که با وجود اینکه پرتاب کردن تاس قائدتا باید یک امر تصادفی باشد, اما کسی شرایط را به گونه تعیین کرده است که همیشه فقط این 3 عدد یعنی 1 و 4 و6 ظاهر شوند. در مورد پیدایش موجودات زنده نیز همینگونه است. با وجود اینکه تصور میشد پیدایش موجودات زنده تصادفی و غیرقابل پیش بینی است, اما شرایط به گونه‌ای تعیین شده است که حتما همین موجودات زنده‌ی فعلی(از جمله انسان) ایجاد شوند ( و نه موجودات دیگری). مطالب بیشتر در این زمینه در دانشگاه جرج ماسون
https://cs.gmu.edu/~ashehu/?q=aggregator/sources/47

 طبق نظرسنجی درحالی که دانشمندان به احتمال زیاد به مانند مردم دیگر به خدا باور دارند برخی از بزرگترین نابغه های علمی تاریخ مثل البرت انیشتین متقاعد شدن که حیات هوشمندی در پس دنیا هست امروزه بسیاری از دانشمندان میگن که تناقضی بین ایمان آنها و کار آنها نیست. ولی اگر فرگشت برنامه خدا باشد چه؟ داروین هرگز چیزی درموردخدا نگفت. بیشتر دانشمندان بر این عقیده اند که این ایده منطقی است که خداوند از فرگشت به عنوان روش ساختن (موجودات)جهان است
 Yet scientists may be just as likely to believe in God as other people, according to surveys.  were convinced there is intelligent life behind the Universe. But what if evolution is God's tool? Darwin never said anything about God. Many scientists—and theologians—maintain that it would be perfectly logical to think that a divine being used evolution as a method to create the world.
نشنال جئوگرافیک
http://news.nationalgeographic.com/news/2004/10/1018_041018_science_religion.html
دانشمندان از این ایده خوشحال بودند که خدا از فرگشت به عنوان یک روش برای خلقت استفاده کرده است. زیست شناسی انتخاب طبیعی تنها به دنبال این است که چطور زندگی که امروزه هست به اشکال جدید تبدیل میشود،تئوری انتخاب طبیعی هیچ ادعایی مبنی بر توضیح ایجاد حیات نمیکند. پس این کاملا منطقی و امکان پذیر است که فرگشت را به عنوان یک اصل زیستی باور داشت و هم زمان خدا را خالق دانست.خدا و علم،تکامل و خلقت متناقض و جایگزین نیستند بله همدیگر را کامل میکنند ( مکملند)
 The authors were entirely happy with the idea that God had used evolution as his method of creation.  Natural-selection biology only seeks to explain how life that already exists evolves into new forms. Natural selection theory makes no claim of explaining the creation of life. Thus it is perfectly possible to believe in evolution as a principle of biology and simultaneously believe in a creator God. Science and God, evolution and creation, aren't dueling alternatives. They're complements
دانشگاه کابریلو
http://www.cabrillo.edu/~crsmith/dandg.html
تکامل و دین می توانند به طور همزمان در گفتمان علمی متناسب و امکان پذیر باشند. یکی از متخصصان تأثیرات ادیان را بر تکامل گرایی و تفکر علمی بیان داشته است
evolution and religion can hardly fit in a scientific discourse simultaneously. One expert has observed the influences a few major religions have had on evolutionists and their scientific thinking
ژورنال Pensoft  - ساینس دیلی
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160428132246.htm

 علم تجربی ( ساینس ) تنها راه شناخت و درک نیست، اما ساینس یکی از راه های شناخت است که فرقش با سایر روش ها در متکی بودن آن به شواهد تجربی و توضیحات آزمایش های مختلف است. از آنجایی که فرگشت به عنوان یک نگرانی برای رویداد های مهم و مرکزی مذهب مطرح بود - شامل خاستگاه تنوع زیستی و مخصوصاً خاستگاه انسان - از زمانی که اولین تفاسیر آن از چارلز داروین و آلفرد راسل والاس در سال 1858 ارائه شد تبدیل به یک ایده بحث بر انگیز در جامعه شد  پذیرش شواهد فرگشت با ایمان مذهبی سازگار است، امروزه بسیاری از مذاهب ادیان قبول کردند که فرگشت زیستی در طی میلیون ها سال در طول تاریخ کره زمین تنوع حیات را تولید کرده، بسیار از آنها اظهار کردند که فرگشت و اصول دین آنها سازگار هستند،دانشمندان و نظریه پردازان به وضوح درباره شگفتی و تعجب خود در باره تاریخ جهان و حیات روی این سیاره نوشتند و توضیح دادند که آنها هیچ تضادی بین ایمانشان به خدا و شواهد فرگشتی نمیبینند. علم و دین بر اساس دو جنبه متفاوت از تجربه انسان هستند، در علم توضیحات باید بر اساس شواهد بدست آمده از بررسی جهان طبیعی باشد، مشاهدات و آزمایش های علمی که با یک توضیح در تضاد هست در نهایت باید به تغییر یا حتی رها کردن آن توضیح منجر شود،در مقابل ایمان دینی،به شواهد تجربی بستگی ندارد، به طور معمول شامل نیرو ها یا عوامل فراطبیعی هست و نیازی به تغییر در مواجهه با شواهد متضاد ندارد، چون آنها قسمتی از طبیعت نیستید، عوامل فراطبیعی نمیتواند با ساینس مورد بررسی قرار گرفته شوند،این به این معناست که علم و دین به طور متفاوتی با جنبه های مختلف درک انسان در ارتباط هستند، تلاش برای در مقابل هم قرار دادن علم و دین ( متضاد نشان دادن ) اختلاف نظر هایی که نیاز به وجودشان نیست را ایجاد میکند ‼️
آکادمی ملی علوم
http://www.nas.edu/evolution/Compatibility.html

یکی از بزرگترین تحقیقاتدر زمینه ی ژنوم انسان نشان داد که تعداد بسیار زیادی از جهش های ژنتیکی به اشتباه مضر دسته بندی شده اند. در بدن هر انسانی به طور متوسط پتانسیل رخ دادن 54 جهش مضر وجود دارد که الان مشخص شده است تقریبا 41 جهش از این 54 جهش ربطی به بیماری ندارد.
Authors of that study estimate that each person has lurking in their genome an average of 54 mutations that are currently considered pathogenic — but that about 41 of these occur so frequently in the human population that they aren’t in fact likely to cause severe disease.
ژورنال نیچر
http://www.nature.com/news/rethink-the-links-between-genes-and-disease-1.20771
حتی انقراض های بزرگ هم از یک طرح هوشمند پیروی میکرده است
http://www.reasons.org/articles/mass-extinction-periodicity-design
https://www.christiancentury.org/article/2013-09/purpose-dinosaurs