رهاورد آتئیست برای اجتماع چیست؟
آتئیست های امروزی معتقدند انسان از خود هیچ آزادی عملی ندارد و صرفا یک ماشین بیولوژیکی است در اینجا ابتدا نظریات آنها را می آوریم و سپس آن را از منظر جامعه شناختی مورد نقد و ارزیابی قرار می دهیم
سم هریس معتقد است که اینکه شما فکر می کنید مختار هستید و هر کاری می توانید انجام دهید صرفا توهم شماست.....
  نتایج آتئیسم
هاوکینگ نیز معتقد است انسان تنها یک ماشین بیولوژیکی است و اراده آزاد توهمی بیش نیست
ریچارد داوکینز در ژن خود خواه و دیگر آثارش به جبرگرایی ژنتیک genetic determinism تاکید دارد.
تا قبل از قرن بیستم این تفکر بر جامعه علمی حاکم بود که همه چیز موجبیتی می باشد و وضعیت یک سیستم با یک فرمول در آینده تعیین می شود.
لاپلاس در این باره می گوید:
ما باید وضعیت کنونی عالم را معلول وضعیت پیشین و علت وضعیتی که بعد از این می آید , تلقی کنیم.ذهن متفکری که از همه نیروهای فعال در طبیعت در لحظه معینی و نیز از اوضاع زود گذر همه امور در عالم آگاه است,قادر خواهد بود در یک فرمول حرکات بزرگترین اشیا جهان و سبک ترین اتم ها را جای دهد ,به شرطی که آن ذهن آقدر قدرت داشته باشد که همه داده ها را به زیر سلطه تحلیل در آورد ,برای چنین ذهنی هیچ چیز غیر یقینی نخواهد بود ,آینده همانند گذشته  در برابر دیدگان او حاضر خواهد بود
اما با ظهور مکانیک کوانتومی خط بطلانی بر این ایده کشیده شد و بیان شد هر چقدر اطلاعات ما از وضعیت اولیه سیستم دقیق باشد به طور قطع و یقین نمی توان آینده آن را پیش بینی کرد
این بیان به اصل عدم قطعیت هایزنبرگ معروف است.
ریچار فاینمن فیزیکدان افسانه ایی می گوید: آن چیزی که فلسفه علم را متحول کرد این است که فیزیک کوانتومی اجازه نمی دهد به طور دقیق آینده را پیش بینی کنید
بنابر این با ظهور کوانتوم دری بروی اراده آزاد گشوده شد و موقعیت جبرگریان تضعیف شد.
دقت شود ما نمی گویم نتیجه کوانتوم لاجرم اراده آزاد است
اما فارغ از این بحث ها این نتایج جه دستاوردی و حاصلی برای زندگی و اجتماع دارد ؟
اگر مردم همانند ماشین ها زیستی باشند و جبر ژنتیکی حاکم باشد
سرزنش افراد برای کارهای خطایشان کار درستی نمی باشد
بدتر از آن مجازات مجرمان کاری غیر عادلانه است
مجازات کسانی که مرتکب قتل های زنجیره ایی ,تجاوز, بچه بازی و.... شدند غیر اخلاقی می باشد
در این فکر آتئیستی کودکان و دیوانگان هم تراز افراد بالغ محسوب می شوند
همان طور که کودکان و دیوانگان بخاطر خطاهایشان مورد سرزش قرار نمی گیرند و مسئولیتی در قبال اعمالشان ندارند و مجرم محسوب نمی شوند چون درک و شعور کافی را برای تشخیص نیک و بد را نداشتند و از خود اراده لازم را نداشتند
افراد بالغ نیر بخاطر عدم وجود اراده آزاد در این ایدولوژی نباید مجازات شوند