دکتر یوسدی سانتاسو (Dr Yusdi Santoso) زیست-فیزیک دان دانشگاه آکسفورد ( همان دانشگاهی که ریچارد داوکینز عضو آن است) در مصاحبه با (Dominic Statham) با قاطعیت وجود خدا را تصدیق کرد:
در این مصاحبه که 2015 انجام شده است دکتر سانتاسو اعلام کرد که با بررسی کامل DNA و مباحث مربوط به تکامل و فرگشت به این نتیجه ی قطعی رسیده است که وجود خدا قطعی است.
دکتر سانتاسو درباره ی ریچارد داوکینز گفت:.....

 نقد داوکینز

داوکینز را در محیط دانشگاه بسیار مشاهده می کردم اما هیچ گاه با او صحبت نکردم. داوکینز در دانشگاه یک چهره ی معمولی است و هیچگونه برتری بر سایر اساتید ندارد. درواقع کسی داوکینز را از نظر علمی جدی نمیگیرد و او را فقط به عنوان یک نویسنده ی خوب میشناسند.
دکتر سانتاسو در این مصاحبه گفت که کتاب های داوکینز و همچنین ادعاهای تکامل گریان ( مثلا ادعای تکامل گرایان مبنی بر شکل گیری حیات از RNA ) را به طور کامل بررسی کرده است و با این وجود شواهد بسیاری وجود دارد که وجود یک خالق را تصدیق می کند.
متن مصاحبه ی کامل دکتر سانتاسو را در لینک زیر مطالعه کنید:

http://creation.com/yusdi-santoso-interview