بحث و گفتگو همراه با استاد فریدمن
1- منشا جهان از چیست؟.....
 کیهان شناسی 
با توجه به نظر استیون - هارتلی جهان مبداء یی که قابل فهم باشه ندارد ، جهان در یک تکینگی در مکان-زمان قبل از بیگ بنگ بوده
According to the Hartle–Hawking proposal, the universe has no origin as we would understand it: the universe was a singularity in both space and time, pre-Big Bang
https://en.wikipedia.org/wiki/Hartle%E2%80%93Hawking_state
در چنین شرایطی مقادیری که برای اندازه گیری گرانش استفاده میشه هم بی معنی میشه و گرانش با دیگر نیروها گره میخوره و میدونیم انرژی تنها کمیت برای اندازه گیری میدان گرانشی نیس. ما از این زمان هیچی نمیدونیم چون هنوز هیج ابر انسانی نیومده تئوری همه چیز رو به فیزیک عرضه کنه .رگه فیزیک بتونه به Theory of everything برسه اونوقت قبل از زمان پلانک هم میتونیم توضیح بدیم .در قبل زمان پلانک همه نیرو ها با هم متحد بودن و متحد کردن نیروها به این معنیه که همه نیرو ها رو بتونیم در یک میدان توضیح بدیم اما آیا یک میدان فقط انرژیه ؟ نه بلکه مقادیر دیگه ای از جمله ممنتوم هم داره و همه اینها باز وابسته به مقادیری چون مکان-زمان هستن و ... !میدونیم که بیگ بنگ هنوز مدل استاندارده و تئوری های آلترناتیو هنوز نتونستن جای این تئوری رو بگیرن .حالا تئوریه های آلترناتیو مثل Loop quantum gravity چی میگه ؟ در اینجا مکان زمان تکینه نمیشه بلکه کوانتومی میشه و گرانش نمیشکنه و جهان از یک میدان گرانشی قوی Strong Gravitional Field و نه انرژی بیرون میاد

2- رد شیفت چیست؟
ما سه نوع رد شیفت Redshift داریم .Doppler Redshift که به خاطر حرکت نسبی مشاهده گر و منبع منتشر کننده نوره. Cosmological Redshift که به خاطر گسرتش کیهان بین نقطه انشار نور و نقطه ای که نور رو شکار میکنیمه . Gravitational Redshift که به خاطر میدان گرانشی و تاخیر زمانه .  اولی برای سرعت های پایین کار میکنه که منبع منتشر کننده با سرعت فکرکنم کمتر از 1 درصد سرعت نور حرکت میکنه .دومی با اولی خیلی شباهت داره اما کاملا متفاوته که در ادامه توضیح میدم .سومی هم به خاطر نسبیت و تاخیر زمانه .در حالت سوم یعنی Gravitational Redshift زمانی روز میده که نور از یک میدان گرانشی فاصله میگیره . از نسبت میدونیم که هرچی چگالی میدان گرانشی بیشتر بشه زمان کندتر میگذره وقتی یک فوتون از میدان گرانشی دورتر میشه و در خلاف گرادیانت میدان حرکت میکنه مشاهده گری که در میدان ضعیف تری قرار داره زمان رو متفاوت اندازه میگیره . پس فوتونی که در نزدیک میدانه و چون فرکانس با زمان رابطه عکس داره انتقال به آبی داره و وقتی از میدان دور میشه زمان تندتر میگذره و فرکانس کم میشه و انتقال به سرخ پیدا میکنه .
https://en.wikipedia.org/wiki/Redshift

3- آیا جرم به انرژی تبدیل میشود یا تغییر حالت میدهد؟
باید روی کلمه Convert ترمینولوژی Terminology انجام داد تا مفهوم فیزیکی آن دریافت شود! جرم و انرژی هر دو ویژگی یک سیستم هستند و نمیتوانند نابود شوند !! وقتی شما میگویید انرژی به جرم تبدیل میشود برداشت عامیانه آن این است که انرژی از بین رفته و جرم را تولید میکند اما اینچنین نیست نه جرم از بین میرود و نه انرژی =====> هر دو بقا دارند .یعنی یک سکه ای است که دو رو دارد نمیتوان در سیستمی جرم داشته باشیم اما انرژی نداشته باشیم .
Mass–energy equivalence does not imply that mass may be "converted" to energy, but it allows for matter to disappear, leaving only its associated energy behind, as non-material energy. Mass remains conserved (i.e., the quantity of mass remains constant), since it is a property of matter and also any type of energy
https://en.wikipedia.org/wiki/Mass%E2%80%93energy_equivalence
دقت کنید نوشته بالا میگوید هم ارزی جرم و انرژی به این معنی نیست که جرم به انرژی تبدیل Convert میشود بلکه این اجازه داده میشود ماده نا پدید شده و انرژی وابسته به خودش را آزاد کند .برای مثال فرض کنید یک جعبه ای وجود دارد که واپاشی به همان شکلی که میگویید انجام میدهد !خُب جرم این جعبه قبل از واپاشی فوتون به الکترون و پوزیترون را مثلآ 1 کیلوگرم اندازه گیری کرده اید .آیا بعد از واپاشی جرم را کمتر اندازه گیری میکنید؟خیر جرم را باز 1 کیلوگرم اندازه میگیرید و انرژی وابسته و مرتبط با جعبه هم از همان فرمول معروف انیشتین به دست می آید.پس هم انرژی و هم جرم که هر دو ویژگی های یک سیستم هستند باید در هر گونه کنش و واکنشی که درون سیستم انجام میشود ثابت بمانند .در مثال فوتونی هم که زدید انرژی تبدیل نمیشود بلکه تغییر حالت میدهد Transform روی کلمه Transform هم باید ترمینولوژی انجام داد . یعنی radiant energy تبدیل میشود به فرمی دیگری از انرژی Rest energy که باز جرم مرتبط با آن میشود Rest mass !! و یکی از فرم های انرژی نیز در لینک بالا نشان داده شده که همان انرژی سکون استکه هم ارز با جرم سکونِ ماده و آبژه ما میباشد .
Intrinsic, the rest energy equivalent to an object's rest mass
جرم نمیتواند به انرژی تبدیل شود چون جرم و انرژی نابود نمیشوند بلکه جرم و انرژی مرتبط با آن ماده ثابت میماند .پس به نظر صحبت از تبدیل کردن Convert جرم به انرژی و برعکس اشتباه است و باید از کلمه ترانسفورم Trasnform یا تغییر حالت استفاده شود و اگر در جایی دیده میشود از کلمه Convert استفاده شده است باید واژه شناسی روی آن انجام شود و متن در کانتکست خودش و در زبان تخصصی خودش بررسی شود . نمونه های زیادی از چیزی که گفتیم وجود دارد. از ویکی پدیا شروع میکنیم
Energy transformation or energy conversion is the process of changing one form of energy to another
https://en.wikipedia.org/wiki/Energy_transformation
از دانشگاه ویرجینیا
Transforming Energy into Mass: Particle Creation
http://galileo.phys.virginia.edu/classes/252/particle_creation.pdf
دانشگاه اُرگون ایالات متحده
The law of the conservation of energy means that energy can neither be created or destroyed, only transformed from one form to another.
http://abyss.uoregon.edu/~js/ast122/lectures/lec03.html

4- آیا در فیزیک غیر ماده نداریم؟
در فیزیک به ذرات فرمیون که دارای دو ویژگی جرم دار بودن و اشغال فضا هسند ماده میگوییم . این ذرات به خاطر داشتن جرم ress mass فورم دیگری از انرژی را دارا میباشند rest energy . اینها آبژه های فیزیکی ( نه مادی ) هستند که حاوی مقداری از کمیت های فیزیکی هستند مانند انرژی و بار الکتریکی و جرم و ...، اما بار مفهومی ماده در فلسفه و وجود شناسی متفاوت است به این معنی که خدا هم میتواند ماده باشد!فرق ماده ِ خداباوران و ماده ِ شما تنها در تعریف ِ ذات و ویژگی های ِ آن وجود ازلی است . فلسفه هایی که بر وحدت وجود بنا شده اند در نهایت همه چیز را محصول ذات ِ یک وجود ازلی و ابدی میدانند که در فلسفه وجود شناسی Ontology بررسی میگردد .آنهایی که دانش و فلسفه نمیدانند آن وجود ازلی و ابدی را انرژی میدانند پس کافیست ما تنها یک چیز را به آنها نشان دهیم که انرژی نیست و حرف آنها پوچ شود که در سیستم های فیزیکی چیزهای زیادی چون جرم و تکانه و ذرات فرمیون و بوزون ها وجود دارند که انرژی نیستند پس سخنان ایشان باطل میشود .ماتریالیست های دیگری چون لنین ماده را هر آنچه که تجربه پذیر باشد تعریف میکنند اما در مورد ذات ِ آن چیزی نمیگوید ! از این روی چون سیستم های فیزیکی با تجربه و دریافت های حسی سر و کار دارند به اشتباه نام سیستم های فیزیکی را مادی گذاشتند .برای مثال میگویند شما مادی هستید مغز شما مادی است جهان ما مادی است بعد که میگوییم پس ماده چیست ؟ اشاره به ذرات بنیادین میکنند بعد که میگوییم پس تکلیف انرزی چیست آنگاه همین ذرات هم به انرژی تقلیل میدهند آن هم به خاطر یک برداشت نادرست از فیزیک مدرن !